Kallelse till Acando ABs årsstämma den 26 april 2012

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter meddelar Acando AB genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 26 april 2012.

Kallelsen publiceras på www.acando.com den 23 mars 2012 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2012.

Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Industri och Svenska Dagbladet den 27 mars 2012.

Bilaga: Kallelse till Acando ABs årsstämma 2012

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhets-förbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar