Penser Access: Acando - Ett starkt kvartal trots tysk snuva

Acando startar året där föregående år slutade, med en stark tillväxt både i försäljning (13% y/y) och vinst 6% (y/y). Siffrorna är ett tecken på styrka då Q1’18 innehåll en mindre arbetsdag än föregående år. Marginalen är dock något lägre än föregående år, detta är relaterat till hög sjukfrånvaro i den tyska verksamheten vilket vi ser som en engångseffekt och vi är övertygande om att marginalen kommer tillbaka under Q2. Den enligt oss viktigaste punkten i rapporten var att beläggningsgraden har ökat i den norska verksamheten till följd av fler avrop inom avtal i offentlig sektor. Sammanfattningsvis ser vi Acando som ett bra alternativ om man vill ha en tydlig exponering mot digitalisering till en rimlig värdering  vi ser därför en medelhög potential i aktien till en låg risk.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-starkt-kvartal-trots-tysk-snuva/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera