Penser Access: Acando - Rätt positionerat för framtiden

Acandos omsättning växte med 12% till SEKm 633 i  fjärde kvartalet. Detta var i linje med våra estimat.  Tillväxten gynnades i synnerhet av fler antal debiterbara dagar jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet blev SEKm 82, vilket var 7% lägre än våra förväntningar. Detta berodde på högre personalkostnader än vi hade väntat oss. Rörelsemarginalen blev 12,9% (Q415: 10,9%) och resultatet efter skatt EKm 67 (60). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0:65 (0:59).


Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/ratt-positionerat-framtiden/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över två miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera