Penser Access: Acando - Rätt positionerat för framtiden

Acandos omsättning växte med 12% till SEKm 633 i  fjärde kvartalet. Detta var i linje med våra estimat.  Tillväxten gynnades i synnerhet av fler antal debiterbara dagar jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet blev SEKm 82, vilket var 7% lägre än våra förväntningar. Detta berodde på högre personalkostnader än vi hade väntat oss. Rörelsemarginalen blev 12,9% (Q415: 10,9%) och resultatet efter skatt EKm 67 (60). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0:65 (0:59).


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ratt-positionerat-framtiden/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera