Penser Access: Acando - Starkt avslut på året och rekordutdelning att vänta

Acando avslutar 2017 starkt med en tillväxt om 11% och en ökning av rörelseresultatet med 16%. EBITA-marginalen når nu 10% vilket är i paritetet med bolagets strategiska mål som presenterades i samband med Connecta förvärvet 2014. Vi ser fortfarande att den norska verksamheten ligger efter marginalmässigt p.g.a. en lägre beläggningsgrad men enligt bolaget har avropstakten på nyvunna ramavtal kommit igång i december och kommer att fortsätta in i Q1 och leda till att marginalen i verksamheten stiger. Bolaget har annonserat att man ämnar betala en utdelning om 1,4 SEK vilket motsvarar en yield om ca 5%. Sammanfattningsvis ser vi en medelhögpotential i bolaget till en låg risk.   


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-avslut-pa-aret-och-rekordutdelning-att-vanta/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera