Perstorp väljer Acando som partner i SAP-utrullning

Acando blir Perstorps implementationspartner i den förestående utrullningen av Perstorps SAP-lösning till anläggningen i Perstorp. Implementationen görs i nära samarbete med Perstorps eget Globala ERP* Team.

Acando har visat på lyhördhet, flexibilitet och professionalism i den urvalsprocess vi gjort. Detta tillsammans med de erfarenheter vi har av tidigare samarbeten gjorde att valet till slut föll på Acando, säger Susanna Frennemo, CIO, Perstorp AB.

Vi är mycket tacksamma för att fått förtroendet att göra detta viktiga projekt tillsammans med Perstorp. Acando har haft förmånen att i olika omfattning samarbeta med Perstorp under flera år och ser detta som en kvittens på ett väl fungerande samarbete, säger Eva Sandberg, Chef Enterprise Solutions, Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Susanna Frennemo, CIO, Perstorp, +46 303 728 731
Eva Sandberg, Chef Enterprise Solutions, Acando, +46 8 699 72 33.

Om Acando Enterprise Solution
Enterprise Solutions innehåller Acandos samlade erbjudande av affärssystemsrelaterade tjänster baserade på våra strategiska partners Microsoft och SAP. Vi erbjuder hela kedjan av tjänster: förstudier, projektledning, design, implementation, datamigrering, testning, applikationsförvaltning med mera. Detta kombinerat med vårt branschkunnande inom utvalda områden gör oss till en komplett partner. Utöver SAP och Dynamics består Enterprise Solutions även av Application Management som är Acandos benämning på de erbjudanden vi har inom support, drift och förvaltning för IT-lösningar. www.acando.se/affarssystem

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

* Enterprise Resource Planning avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och är den internationella termen för affärssystem.

Taggar:

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera