Utnyttjande av personaloptioner

Ökning av aktiekapitalet till följd av utnyttjande av personaloptioner i enlighet med Acandos personaloptionsprogram 2006/2009.

Acandos personaloptionsprogram 2006/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2006 och som ger 41 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier av serie B, till ett lösenpris av 6,00 kronor per aktie under perioden 27 april 2009 - 30 juni 2010 är i sin utnyttjandefas. Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Acandos aktiekapital under juni 2009 ökat från 98 205 961 kronor till 99 271 706 kronor motsvarande 852 596 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 1 065 745 kronor som motsvarar aktieteckningen registrerades av Bolagsverket den 17 juni 2009. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 79 417 364, varav 75 777 374 av serie B och 3 639 990 av serie A. Antalet röster i bolaget uppgår till 112 177 274 efter aktieteckningen. Redogörelse för personaloptionsprogrammet 2006/2009 finns i Acandos årsredovisning för år 2008, sidan 42 not 9. Det konvertibla förlagslånet 2006/2009 om totalt 24 874 000 kronor återbetalades till sin helhet den 15 juni 2009. Det vill säga ingen konvertering till aktier genomfördes.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar