Valberedning Acando AB (publ)

Styrelsens ordförande har, i enlighet med beslut på årets årsstämma, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelse¬ledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando
Börje Bengtsson (på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag samt Svolder AB)
Erik Sjöström (på förslag av Skandia Liv)

Börje Bengtsson har utsetts till valberedningens ordförande.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan vända sig till valberedningen på e-post: valberedning@acando.com eller på adress Acando AB, att: Valberedningen, Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm.Kurspåverkande information
som rapporteras till Finansinspektionen


Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar