Valberedning utsedd i Acando AB

Styrelsens ordförande har, i enlighet med beslut på årets årsstämma, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:
• Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando
• Börje Bengtsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag samt Svolder AB
• Erik Sjöström på förslag av Skandia Liv
• Börje Bengtsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedning@acando.com eller på adress:
Acando AB, att: Valberedningen, Box 5528, 114 85 Stockholm. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2008.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar