Världsledande bolag inom Medtech väljer Acando som partner för verksamhetsutveckling

Acando har fått i uppdrag att hjälpa ett bolag inom Medtech med utvecklingen av verksamheten. Med syfte att identifiera förbättringar inom företagets patientmötande och tillverkande flöde, ska Acando göra en verksamhetsgenomlysning.

Bolaget har vuxit under flera år, både genom förvärv och genom god organisk tillväxt. De vill nu ta nästa steg i realiseringen av synergier kopplat till standardisering av arbetssätt och nyttjande av strukturer för centralisering av tillverkning, som på ett ännu bättre sätt stödjer värdeskapande för patienten och ger bättre förutsättningar för patientmötet i verksamheten.

Acando ska genomföra en verksamhetsgenomlysning som innefattar företagets patientmötande och tillverkande flöden, med syfte att identifiera förbättringar. Detta ska i sin tur öka värdeskapandet för patienten och ge rätt förutsättningar för en effektiv intern leverans och kontinuerlig kompetensutveckling.

- I uppdraget får vi nytta av våra konsulters djupa kunskap inom Corporate Management och utveckling av värdeskapande flöden inom hälso- & sjukvård, säger Karl-Johan Linghede, VP på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anders Sjökvist, Head of Consulting, +46 (0)70 639 9726, anders.sjokvist@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer
till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera