ACAP Invest avyttrar affärsområdet MW Security till kinesiska Century

ACAP Invest har träffat en överenskommelse med kinesiska Century (Hongkong) International Co., Ltd, helägt dotterbolag till Century (Hangzhou) Co., Ltd, om att avyttra affärsområdet MW Security genom försäljning av samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 22 MSEK och avyttringen ger ACAP Invest en bokföringsmässig förlust på cirka 6 MSEK. Affären medför förbättrad soliditet i kvarvarande verksamheter med cirka 1 procentenhet.

”Affären är positiv för alla parter. Century finns sedan tidigare inom samma bransch som MW Security, vilket skapar möjligheter till synergieffekter och ger bolaget förutsättningar att utvecklas vidare på ett positivt sätt.” säger Mats Lindskog, VD för ACAP Invest. ”Affären innebär att ACAP Invest nu kan fokusera på övriga affärsområden.”

Centurys övertagande av MW Security kommer att ske snarast, dock senast den 30 april 2012. Övertagandet och tidpunkten för detta är beroende av godkännande från och administration inom kinesiska myndigheter.

MW Security utvecklar och säljer stöldskydd för detalj- och dagligvaruhandeln. Omsättningen under 2011 uppgick till 37,6 MSEK och rörelseresultatet uppgick till
–11,8 MSEK, inklusive poster av engångskaraktär uppgående till -5,5 MSEK.

Det kinesiska företaget Century är verksamt inom säkerhetslösningar till detaljhandeln med egen utveckling och produktion. Century har ett försäljningsnätverk med 300 distributörer i 66 länder och är noterat på Shenzhen Stock Exchange. Omsättningen uppgår till cirka 50 MUSD och koncernen har cirka 1 300 anställda.

För mer information kontakta Mats Lindskog, VD för ACAP Invest, tel 040-248250.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Under 2011 omsatte ACAP Invest cirka 800 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.
För mer information www.acapinvest.se.
 

 

 

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar