ACAP Invest avyttring av affärsområdet MW Security till kinesiska Century slutförd

ACAP Invest har idag slutfört avyttringen av affärsområdet MW Security till kinesiska Century (Hongkong) International Co., Ltd, helägt dotterbolag till Century (Hangzhou) Co., Ltd. Avyttringen sker genom försäljning av samtliga aktier i MW Security AB.

Centurys övertagande av MW Security har nu godkänts av kinesiska myndigheter, vilket datumet för övertagandet var beroende av.

Köpeskillingen uppgår till cirka 22 MSEK och avyttringen ger ACAP Invest en bokföringsmässig förlust på cirka 6 MSEK. Affären medför förbättrad soliditet i kvarvarande verksamheter med cirka 1 procentenhet.
”Affären är positiv för alla parter och för ACAP Invest innebär den att vi nu kan fokusera på övriga tre affärsområden”, säger Mats Lindskog, VD för ACAP Invest.
Pressmeddelande om överenskommelsen om avyttringen skickades ut den 1 mars 2012.

För mer information kontakta Mats Lindskog, VD för ACAP Invest, tel 040-24 82 50.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB och Cetec. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksam inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. Under 2011 omsatte ACAP Invest cirka 800 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.
För mer information www.acapinvest.se.

 

 

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar