Göran Bernhoff ny styrelseordförande i ACAP Invest AB (publ)

Sven-Åke Henningsson har meddelat att han kommer att avveckla sina engagemang i olika publika bolag, däribland ACAP Invest AB.

Göran Bernhoff föreslås av en enig valberedning att utses på årsstämman den 26 april 2012 till styrelsens ordförande i ACAP Invest AB.

Sven-Åke Henningsson (f. 1940) har varit ledamot i styrelsen för ACAP Invest sedan 2004 och ordförande sedan 2005. Under Sven-Åke Henningssons engagerade ordförandeskap har ACAP-koncernen utvecklats betydligt genom bland annat kompletteringsförvärven inom SONO, förvärvet av DISAB och Cetec samt avvecklingen av Soft Center-koncernens fastigheter.

Göran Bernhoff (f. 1946) har varit verkställande direktör i Orrefors Kosta Boda AB, Hasselblad AB samt Pergo AB och är för närvarande bland annat styrelseordförande i AB Ludvig Svensson och Purity Vodka AB. Med Göran Bernhoffs inträde breddas styrelsens kompetens, särskilt vad gäller marknadsföring och export. Under Göran Bernhoffs ordförandeskap kommer åtgärderna att samordna produktionen och intensifiera marknadsföringen i ACAP-koncernen att fortsätta.

För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande Jan Tuve Möller, tel 0707-
48 44 36.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksam inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Under 2011 omsatte ACAP Invest cirka 800 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.
För mer information www.acapinvest.se.

 

 

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar