Atenit namnändrar till Accelerated Wireless

Atenit Communication har beslutat byta namn till Accelerated Wireless. Namnändringen sker för att tydliggöra företagets profil och verksamhet i samband med den pågående expansionen i Sverige och internationellt.

Accelerated Wireless är ett internationellt företag med huvudkontor i Sverige som etablerar och driver trådlösa bredbandsnät med hög kapacitet som ger hushåll, företag och organisationer mobil internetaccess för tele- och datakommunikation. Det nordiska riskkapitalbolaget IT-Provider beslöt i juni att investera 50 MSEK i Accelerated Wireless och blev därmed företagets störste enskilde aktieägare. – Accelerated Wireless är ett lönsamt företag som på kort tid erhållit betydande uppdrag både inom Sverige och internationellt. Eftersom företaget använder beprövad teknik i sina nät utgör Accelerated Wireless ett konkurrenskraftigt alternativ för bredbandsutbyggnad. Från att ha varit ett litet entreprenörsdrivet företag har Accelerated Wireless nu skapat en stark bas för höjd ambitionsnivå och fortsatt framgång på en marknad där trådlöst bredband kommer att etableras i allt större omfattning, säger Åsa Sundberg, Partner på IT-Provider. Accelerated Wireless befinner sig i ett expansivt skede och bygger för närvarande ett heltäckande trådlöst bredbandsnät i Kalmar län som nu tas i drift gradvis under oktober och november. I Litauen har Accelerated Wireless inlett utbyggnad av ytterligare ett nät. Accelerated Wireless har även tecknat avtal om etablering av ett heltäckande nät för trådlöst bredband i Kristinehamns kommun att tas i drift under 2006. Näten baseras på den tekniska standarden UMTS TDD utvecklad främst för att vara ett alternativ för bredband till det kopparbaserade accessnätet. Näten opererar på särskilt reserverade frekvensband med hög säkerhet och kapacitet. Tekniken för näten kommer i huvudsak från amerikanska IP Wireless och har tagits i drift i mer än 40 trådlösa bredbandsnät på fem kontinenter sedan 2002. – Vårt företag är inne i en kraftig tillväxtfas såväl i Sverige som utomlands. Namnet Accelerated Wireless beskriver bättre vår verksamhet och underlättar internationella kontakter, säger Peter Johansson, vd för Accelerated Wireless. För ytterligare information: Torvald Bohlin, Styrelseordförande, A2C Accelerated Wireless AB, tel. 0706-236260 Peter Johansson, VD, A2C Accelerated Wireless AB, tel. 0709-992075 Åsa Sundberg, Partner, IT-Provider tel. 08-614 00 59 Besök även www.atenit.se, www.itprovider.com, www.ipwireless.com och www.umtstdd.org

Om oss

Atenit Communication AB är ett svenskt företag. Atenit utvecklar och driver trådlösa bredbandsnät med hög kapacitet som ger hushåll, företag och organisationer mobil Internetaccess med tele- och datakommunikation. Baserat på innovativ teknik, spetskompetens och helhetstänkande tillhandahåller Atenit mobila bredbandslösningar i nära samarbete med ledande partners.

Prenumerera

Dokument & länkar