Om oss

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter och även kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen och idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse.