2,3 miljarder kronor till nya investeringar i svenska riskkapitalfonden Accent Equity 2003

2,3 miljarder kronor till nya investeringar i svenska riskkapitalfonden Accent Equity 2003 Den svenska riskkapitalfonden Accent Equity 2003 stängdes planenligt den 31 juli 2004 med ett utfäst kapital på ca 2,3 miljarder kronor (250 miljoner Euro). Fonden övertecknades med c:a 500 miljoner kronor (50 miljoner Euro) vilket indikerar ett högt intresse från internationella investerare. Nordiska investerare som har investerat i Accents tidigare fonder står för ca 1 miljard av fondens nya kapital. Nya investerare från Europa (Frankrike, Luxemburg, Holland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Skottland) samt USA står för resterande ca 1,3 miljarder kronor av fondens kapital. Accent Equity Partners förvaltar den nya fonden liksom Accents tidigare fonder. -Vårt mål är att ytterligare stärka vår position som den långsiktigt ledande aktören på den nordiska riskkapitalmarknadens mellansegment, säger Jan Ohlsson, VD i Accent Equity Partners. Det är därför mycket tillfredsställande att vi har lyckats attrahera dessa nya välrenommerade finansiella institutioner som investerare. Genom att fortsätta skapa god avkastning för våra investerare hoppas vi kunna behålla dem även för Accent Equity Partners framtida fonder. Fonden Accent Equity 2003 har gjort tre investeringar sedan sin första stängning hösten 2003. Första investeringen gjordes i Cefar, ett medicinteknikbolag i Lund. Andra investeringen gjordes i Wernersson Ost, ett ostimportföretag i Ulricehamn. Den tredje investeringen gjordes nyligen i Jøtul, en tillverkare av eldstäder i gjutjärn i Fredrikstad i Norge. Accent Equity 2003 investerar 50-250 miljoner kronor per investering i nordiska tillverknings- och tjänsteföretag. Utmärkande för dem skall vara att de har en motiverad ledning och stor tillväxtpotential. Accent Equity Partners har nio partners och har tidigare ansvarat för sex nordiska riskkapitalfonder i det lägre mellansegmentet. För ytterligare information, v g kontakta Jan Ohlsson (VD) på 070 515 69 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040805BIT20880/wkr0001.pdf

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar