Accent Equity 2012 förvärvar Brenderup Group från Thule Group – bildar Nordens ledande trailerleverantör

Investeringsfonden Accent Equity 2012 har ingått avtal om att förvärva hela trailerverksamheten från Thule Group i partnerskap med företagsledningen. Genom transaktionen bildas en ny koncern, Brenderup Group, med verksamhet på den nordiska marknaden och i övriga delar av Europa. Den nya koncernen har 500 anställda och omsättningen under 2013 uppgick till 578 miljoner kronor.

Brenderup Group är en av Europas ledande leverantörer av trailers (släpvagnar) för yrkesmässigt och privat bruk. Försäljningen sker främst i Norden, Tyskland och Polen men även i andra delar av Europa. I de nordiska länderna erbjuder koncernen också ett marknadsledande uthyrningskoncept som inkluderar trailers, service och administration till affärspartners som hyr ut trailers till konsumenter. I Sverige finns även ett system som erbjuder konsumenter möjlighet att hämta en trailer på en depå och återlämna den på en annan depå.

Moderbolaget Brenderup Group AB bildas i samband med transaktionen. Brenderup är det största varumärket inom koncernen och är välkänt i alla koncernens återförsäljningsmarknader. Varumärkesportföljen innefattar även väl positionerade lokala varumärken som Fogelsta, Ellebi, Easyline och Thule Rental.

– Brenderup Group har en mycket stark marknadsposition i Norden och har etablerat brofästen för ytterligare tillväxt i andra geografiska marknader, säger Niklas Sloutski, VD i Accent Equity Partners, rådgivare till Accent Equity 2012. Vi ser stora möjligheter för expansion både organiskt och genom förvärv. Ny lagstiftning i Europa kommer också att gynna en högkvalitetsleverantör som Brenderup Group.

Brenderup Group har produktionssanläggningar i Jönköping och Wielen (Polen), en monteringsanläggning i Norra Aaby (Danmark) samt försäljning- och marknadsföringskontor runt om Europa. Bland nyckelkunderna finns ledande europeiska specialiserade återförsäljare, byggvaruhus och bensinstationer.

– Vi ser fram emot att utveckla Brenderup Group tillsammans med Accent Equity, säger Lotta Castell, VD i Brenderup Group. Vi kommer fokusera på att vidareutveckla vårt förhållande till existerande kunder samt att expandera genom nya försäljningskanaler, utöka vår distributionskapacitet och utveckla vår nuvarande produktportfölj.

Transaktionen är villkorad av sedvanlig konkurrensprövning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Sloutski, Accent Equity Partners, 0703 009 959
Lotta Castell, Brenderup Group, 0730 799 011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna inom riskkapitalbranschen i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i ett 70-tal bolag, varav ett 50-tal har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.

Med bas i Stockholm har investeringsrådgivaren Accent Equity Partners AB 15 medarbetare med både industriell och finansiell kompetens. Dessutom har Accent ett stort antal industriella rådgivare i sitt nätverk.
www.accentequity.se

Taggar:

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar