Accent Equity förvärvar Infolog från Intellecta

Investeringsfonden Accent Equity 2012 har överenskommit med Intellecta AB (publ) om att förvärva affärsområdet Infolog. Infolog bestående av Ineko (Årsta och Göteborg) Strålins (Falun) och Ontime (Nacka) omsätter ca 350 miljoner kronor och har 200 anställda.

Affären förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande och beräknas vara slutförd i tredje kvartalet 2013.

Infolog är en av Sveriges största grafiska verksamheter och har utvecklats till en fullserviceleverantör av reklam-, tryck- och logistiktjänster med välkända kunder inom bl.a. konsumentvaror, media, dagligvaruhandel, industri och finans. Verksamheten omfattar ett brett utbud av tjänster från kampanjidéer och reklambyråproduktion till avancerat offset- och digitaltryck, samt lösningar inom lager och distribution. Tjänsteutbudet kompletteras av moderna applikationer inom bl.a. point-of-salesproduktion, effekttryck och avancerade web- och IT-lösningar för effektivisering, samordning och individualisering av kommunikationsmaterial samt kampanjhantering vilka befäster Infologs starka marknadsposition.

– Det finns en betydande potential i att utveckla Infolog på egna ben, säger Niklas Sloutski, VD i Accent Equity Partners AB, som är rådgivare åt Accent Equity 2012. Infolog har ett spännande koncept med ett helhetsansvar för kundernas behov av grafisk produktion. Genom att tillföra finansiella resurser och ett aktivt ägande är avsikten att Infolog ska ges alla förutsättningar att växa med nya och gamla kunder genom breddat tjänsteutbud och på nya marknader.

– Accent Equity som ny ägare ger oss stora möjligheter att fokusera på vår verksamhet till gagn både för våra kunder och våra anställda, säger Björn Anderson, koncernchef i den nya företagsgruppen. Vi kan nu vidareutveckla våra breda och attraktiva tjänsteerbjudanden och snabbare möta våra kunders behov. Det känns väldigt spännande.

För mer information, vänligen kontakta: Niklas Sloutski, Accent Equity Partners AB, 070-300 99 59 eller Björn Andersson, Koncernchef +46 708 15 91 11 eller Johan Stålhäll, vd Ineko AB 070-518 2450.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna inom riskkapitalbranschen i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i 66 bolag, varav 49 har avyttrats. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Med bas i Stockholm har investeringsrådgivaren Accent Equity Partners AB 15 medarbetare med både industriell och finansiell kompetens. Dessutom har Accent ett stort antal industriella rådgivare i sitt nätverk.

www.accentequity.se

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar