Accent Equity säljer badrumsföretaget INR till CapMan

Investeringsfonden Accent Equity 2003 har träffat en överenskommelse om att avyttra det Malmö-baserade badrumsföretaget INR till fonder förvaltade av CapMan. INR har under Accents ägarperiod utvecklats från ett i huvudsak Sverige-inriktat företag fokuserat på dusch till att idag ha ett fullständigt badrumssortiment och försäljning i samtliga fyra nordiska länder. CapMan förvärvar även badrumsinredningsföretaget Aspen.

INR:s omsättning och resultat har mer än fördubblats sedan Accents förvärv samt introducerats på de norska och danska marknaderna. Bolaget fanns sedan tidigare i Finland. Sedan Accent förvärvade företaget har sortimentet utökats till att även omfatta duscharmatur, kranar, möbler och porslin.

– Vi har varit med om en spännande resa med INR, dess ledning och medarbetare säger Niklas Sloutski, ordförande i INR:s styrelse och VD i Accent Equity Partners AB, som är rådgivare åt Accent Equity-fonden. Det känns mycket bra att nu överlämna bolaget till CapMan, som kommer att fortsätta utveckla INR både geografiskt och inom nya produktområden.

INR grundades 1988 av Alf Larsson och Anders Jönsson och var en pionjär på flexibla duschlösningar i glas. INR har under flera år även funnits med på Dagens Industris s.k. Gasellista över snabbväxande företag.

– Det är med stor glädje jag ser INR ta ännu ett steg i sin utveckling. Den grund Accent och vi i ledningen har lagt under de gångna åren kommer på ett utomordentligt bra sätt att kunna föras vidare av CapMan, säger Alf Larsson, grundare av och VD i INR. Detta inte minst med tanke på den spännande kombinationen med Aspen, som kompletterar oss på ett bra sätt.

– INR och Aspen är två välskötta bolag som tillsammans kommer att kunna erbjuda ett brett sortiment av badrumsprodukter som är både högkvalitativt och konkurrenskraftigt. Bolagens liknande varumärkespositionering och affärsmodeller utgör en god grund för en lyckad sammanslagning. Vårt mål är att tillsammans med ledningen fortsätta bygga på den befintliga affärsmodellen och stärka det nya bolagets marknadsposition, både inom befintliga och på utvalda nya områden, samt generera organisk tillväxt och expansion genom eventuella förvärv, säger Göran Barsby, CapMan Partner.

 ABG Sundal Collier var rådgivare åt Accent Equity vid transaktionen. 

V g kontakta Niklas Sloutski (Accent Equity Partners) 070-300 99 59, Alf Larsson (INR) 070-550 01 40  eller Göran Barsby  (Capman) 073-440 84 87 för ytterligare information.

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland riskkapitalbolagen i Norden. Sedan starten har Accents fonder investerat i 55 företag och avyttrat 42 av dessa. Accent har varit rådgivare åt sex fonder med ett förvaltat kapital som överstiger 10 miljarder kronor. Accents mål är att portföljbolagen skall utvecklas till nordiska, europeiska eller globala aktörer via varaktiga förbättringar av bolagens verksamhet och strategiska positioner. Accent är baserat i Stockholm och har ett femtontal medarbetare med såväl industriell som finansiell kompetens. Dessutom har Accent i sitt nätverk ett stort antal industriella rådgivare.

CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom private equity med inriktning på alternativa placeringar i Norden och Ryssland. Bolaget förvaltar fonder till ett värde av cirka 3,6 miljarder euro och har sex investeringsområden – CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market och CapMan Real Estate – var och en med egna fonder och eget investeringsteam. Bolaget bildades 1989 och har i dag cirka150 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Moskva. B-aktien är noterad på Helsingforsbörsen sedan 2001.

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar