EuroFlorist får nya ägare efter flera års stark tillväxt på den europeiska blomsterförmedlingsmarknaden

Litorina Kapital förvärvar majoriteten av aktierna i snabbväxande EuroFlorist – Europas ledan-de företag inom blomsterförmedling. Nuvarande huvudägare, Accent Equity, säljer samtliga aktier medan grundaren, Peter Jungbeck och företagets ledning kvarstår som ägare. EuroFlo-rist med huvudkontor i Malmö har dotterbolag i 10 länder i Europa. Omsättningen under det senaste verksamhetsåret uppgick till 630 miljoner kronor.

EuroFlorist grundades av Peter Jungbeck 1982 och var en av pionjärerna inom blomsterförmed-ling via Internet med start redan 1995. Idag är EuroFlorist den ledande blomsterförmedlaren i Europa med direktanslutna blomsterbutiker i Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Luxemburg, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och Österrike. Förmedling utanför de egna marknaderna sker i partnerskap med 54.000 blomsterbutiker via det internationella nätverket Teleflor International.

– EuroFlorist har under den senaste femårsperioden tredubblat omsättningen och tillika tredubb-lat antalet anslutna blomsterbutiker som idag uppgår till cirka 10.000, säger Jan Samuelson på Accent Equity Partners. Företaget har under samma tidsperiod haft en kraftig tillväxt i lönsamhe-ten. Tillväxten har möjliggjorts genom kombinationen av en drivande ledning och ett tillväxtori-enterat private equity-bolag,

– Vi har de senaste fem åren gjort flera företagsförvärv i Europa, säger Peter Jungbeck, grundare av och delägare i EuroFlorist. Dessa förvärv som bygger på vår erfarenhet av att driva effektiv blomsterförmedling, är en stor del i den framgång vi haft på marknaden. Tillväxt är viktig i vår bransch för att kunna tillgodogöra sig skalfördelar och därmed ökad lönsamhet.

– För närvarande sker en kraftig tillväxt i branschen genom nya säljkanaler som ger en direktkon-takt med konsument. EuroFlorist har en stabil bas i detta segment och med de nya produkter och tjänster vi avser att introducera under det kommande året, ser vi en fortsatt kraftig tillväxt fram-över, säger Peter Jungbeck vidare. Dessutom finns det ytterligare några marknader i Europa som vi avser att införliva i vår företagsgrupp.

– Peter Jungbeck och hans ledningsteam har skickligt och målmedvetet byggt upp EuroFlorist till den ledande europeiska aktören inom blomsterförmedling genom en konsekvent satsning på in-novation av tjänsteutbudet och internationell expansion. Vi ser fram emot att, tillsammans med bolagets ledning, få ta nästa steg i EuroFlorists utveckling. Det finns stora möjligheter till ytterli-gare tillväxt geografiskt, via Internet och genom ett utökat produktsortiment, säger Harold Kai-ser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar