Steni får nya ägare

Det ledande norska fasadpanelföretaget Steni får nya ägare. Investeringsfonden Accent Equity 2012 förvärvar, tillsammans med Stenis ledning, 100 % av aktierna från dess tidigare ägare. Företagets VD, Tom Rønning, och blivande styrelseordföranden, Olav Kjell Holtan, investerar tillsammans med Accent-fonden.

Stenis omsättning väntas under 2013 uppgå till närmare 300 miljoner norska kronor. Antalet anställda är ca 120 och företaget har dotterbolag i Norden, Nederländerna och Storbritannien samt distributörer i övriga Europa, USA och Kanada.

Produkterna (fasad-, interiör- och takskivor) tillverkas i glasfiberarmerad polymerkomposit med olika ytskikt beroende på önskad design och utseende. Eftersom materialet är kemiskt neutralt och kan återvinnas beskrivs Steni som ett av marknadens mest miljövänliga fasadlösningar. Produkterna är slagfasta, fukt- och UV-beständiga samt erbjuds med upp till 40 års garanti.

Steni har utvecklat och producerat fasadskivor sedan 1965. Företaget som startade för snart 50 år sedan har idag huvudkontor och produktion i Steinsholt, sydväst om Oslo. Sedan starten har Steni utvecklat ett omfattande produktsortiment och har till dags datum levererat nästan 30 miljoner kvadratmeter fasadskivor till byggnader över hela världen. Var god se www.steni.no för ytterligare information.

– Steni är ett fint företag vars utveckling vi har följt i flera år, säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners, som är rådgivare åt Accent Equity 2012. Stenis fasadplattor är unika vad gäller hållbarhet, miljövänlighet och valmöjligheter för plattornas utformning och design. Bolaget är rätt positionerat för att kunna växa både på existerande och nya marknader. Målet är att få se Stenis produkter användas av ännu fler byggherrar, arkitekter, entreprenörer och privata hemmabyggare.

– Vi är väldigt glada över de möjligheter som nu kan komma till stånd genom våra nya ägare, säger Tom Rønning, VD för Steni. Nu får vi utrymme att fokusera ytterligare på våra huvudmarknader, samtidigt som vi kan satsa mer på utveckling av både befintliga och nya produkter.          

Steni är den första investeringen som genomförts i Accent Equity 2012. Fonden öppnade för nya investeringar under 2012 med ett tillgängligt kapital om 3,8 miljarder svenska kronor.

För ytterligare information, var god kontakta Niklas Sloutski, 08 545 073 00 eller niklas.sloutski@accentequity.se samt Tom Rønning, +47 90 15 83 97 eller tom@steni.no.

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna inom riskkapitalbranschen i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i 65 bolag, varav 49 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Med bas i Stockholm har investeringsrådgivaren Accent Equity Partners AB 15 medarbetare med både industriell och finansiell kompetens. Dessutom har Accent ett stort antal industriella rådgivare i sitt nätverk.

www.accentequity.se

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar