Två ledande blomsterföretag går samman med Accent Equity som ny delägare

Rydells Försäljning AB och S-Blommor i Stockholm AB, två familjeföretag verksamma inom odling, produktion och försäljning av blommor i Sverige, har slutit avtal om att gå samman med investeringsfonden Accent Equity 2012 som ny delägare. Bolagen omsätter tillsammans över 500 miljoner kronor och blir en integrerad aktör med fokus på svenskodlade blommor.

Rydells och S-Blommor i Stockholm har båda lång erfarenhet som leverantörer av blommor till främst svensk dagligvaruhandel. Det sammanslagna bolaget kommer, förutom inköp från befintliga leverantörer, att bedriva odling i eget växthus på 6 000 kvm norr om Stockholm, samt fortsätta med produktion och försäljning till de över 300 befintliga kunderna som främst finns i dagligvaruhandeln.

– Både Rydells och S-Blommor i Stockholm har byggt upp välkända varumärken och goda relationer till kunderna och målet är att sammanslagningen ska resultera i en aktör som är redo att växa snabbare tillsammans med sina kunder, säger Martin Tisell, partner på Accent Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012.

– Som ett sammanslaget bolag har vi nu goda möjligheter att utveckla vårt koncept för blommor i dagligvaruhandeln. Vi kommer fortsätta att utveckla egen och lokal odling, säger Jens Rydell, VD för Rydells.

– Genom den nya koncernen får vi grepp på hela produktionskedjan och kommer bli en av de största aktörerna i Sverige inom grossistförsäljning av blommor, tillägger Jens Stigson, VD för S-Blommor i Stockholm.

Lars Fins blir VD för den nya gruppen. Lars kommer närmast från hälsokedjan Life där han varit nordisk VD de senaste 8 åren.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Tisell, partner på Accent Equity Partners AB, 070-877 65 20
Jens Rydell, VD Rydells Försäljning AB, 08-514 50 510
Jens Stigson, VD S-Blommor i Stockholm AB, 08-511 885 32

Om Accent Equity:

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i 80 bolag, varav 63 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. www.accentequity.se

Om Rydells Försäljning AB:

Rydells, sedan 1912, är en blomstergrossist specialiserad på blommor för dagligvaruhandeln. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Södermanland, Östergötland och på Gotland, och blommorna kommer från bolagets egna odling i Vallentuna samt från lokala odlare och trädgårdar. Bolaget har cirka 100 anställda och levererar till ett 170-tal butiker. www.rydells.se

Om S-Blommor i Stockholm AB:

S-Blommor i Stockholm, med historik från 1976, är specialiserad på blommor och tillbehör för dagligvaruhandeln i Mälardalen. Har även egen produktionsanläggning för buketter och grupper. Bolaget driver även fem floristbutiker i Stockholm under varumärket Blomsterpassagen. Bolaget har cirka 140 anställda och levererar till omkring 170 butiker. www.s-blommor.nu

Taggar:

Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar