Wernersson Ost får nya ägare – Bildar basen för norsk expansion på den svenska ostmarknaden

Norska Tine Gruppa förvärvar Wernersson Ost – Sveriges största, oberoende importör av speci-alost. Tidigare huvudägaren, Accent Equity, liksom företagets ledning säljer samtliga aktier. Ledningen fortsätter i sina nuvarande roller hos de nya ägarna.

Wernersson Ost, med huvudkontor i Ulricehamn, har genom förvärv och organisk tillväxt ut-vecklats till Sveriges ledande importör av specialost med försäljning till samtliga stora detaljhan-delskedjor i landet. Omsättningen under det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 400 miljo-ner kronor.

Wernersson Ost grundades 1930 och var till för några år sedan ett familjeföretag. Accent Equity förvärvade företaget för nära fyra år sedan och har sedan dess genomfört flera företagsförvärv som stärkt bolagets strategiska position och bl.a. lett till att Wernersson Ost idag betjänar samtliga stora detaljhandelskedjor i Sverige.

– Wernersson Ost hade under familjens ägo skapat utmärkta leverantörs- och kundkontakter, säger Jan Samuelson på Accent Equity Partners. Under vår ägandeperiod har vi förstärkt led-ningsfunktioner och genomfört ett antal företagsförvärv både i Sverige och Danmark för att komplettera sortimentet och stärka leverantörsrollen. Ett naturligt nästa steg är att bli del i en nordisk konstellation med ökad tillväxt och synergier som följd.

– Förvärvet av Wernersson Ost är ett led i en strategisk positionering på den nordiska markna-den, där ost är ett satsningsområde för oss, säger Koncerndirektör Gunnar Hovland i Tine BA. Wernersson Ost har en marknadstäckning och en distributionsplattform som är attraktiv för att nå kunderna och utvidga produktportföljen.

Tine BA är i dag representerat i Norden med bl a Jarlsberg och Gudbrandsdalsost. Hittillsvarande samarbetspartner i Sverige fortsätter att försälja dessa produkter.

– Vi har till dags dato skapat en stark position på den svenska marknaden, säger Magnus Ek-strand, VD i Wernersson Ost. Vi ser dock stora tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden och i samarbete med våra nya ägare kommer vi nu att få större möjligheter att expandera på den internationella marknaden.


Om oss

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i fler än 80 bolag, varav cirka 60 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. Ytterligare information: www.accentequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar