Accenture identifierar kontextbaserade tjänster som en av de sex viktigaste tekniktrenderna

Accenture identifierar kontextbaserade tjänster som en av de sex viktigaste tekniktrenderna i sin årliga rapport Technology Vision, en rapport som undersöker de tekniktrender som väntas få störst och mest avgörande inverkan på företag de närmaste åren.

Kontextbaserade tjänster innebär att företag använder och kombinerar flera källor av digital eller fysisk information, med platsbestämd data (geodata) för att skaffa sig en bättre uppfattning om kunderna och deras preferenser, vilket i sin tur leder till möjligheten att erbjuda mer skräddarsydda erbjudanden kopplade till kundens geografiska plats.

Ökningen av dessa tjänster möjliggörs av den ökade tillgängligheten till många källor av kontextuell information, vilket inkluderar den stora användningen av smartphones, en ökad utbredning av molnbaserade tjänster, en explosion i användandet av sociala medier samt utvecklingen av kraftfulla verktyg som används för att aggregera och analysera olika former av data.

”I takt med att mängden data ökar lavinartat och expanderar till nya kontexter och plattformar, blir förmågan att kunna analysera och använda denna data en betydande konkurrensfördel för företagen”, säger Lars Bohm, ansvarig för teknikkonsultverksamheten hos Accenture. ”Hos de företag som är framgångsrika inom detta samarbetar IT-cheferna på ett effektivt sätt med försäljnings- och marknadsföringsfunktionerna för att utnyttja värdet i datan i syfte att driva in nya intäkter till verksamheten”, säger Lars Bohm.

Ett exempel på hur kontextbaserad information kan användas är en resebyrå som skannar Twitterkonton i jakt på omnämnanden om kommande resor. Hotell som ligger i närheten av dit den resande är på väg uppmärksammas då om nyheten att en besökare är på väg. Resenären tjänar på det eftersom hotellet – via Twitter – kan locka med rabatterade priser, och hotellet tjänar på det genom att potentiellt sett få en ny kund.

Den stora skillnaden är att tekniken nu möjliggör en snabb sammanställning av data från flera olika källor, vilket leder till djupare insikter, och som i sin tur kan ge användarna en mycket mer värdefull analys.

Andra trender identifierade i Accenture Technology Vision 2012 inkluderar:

Konvergerande dataarkitekturer: Allt eftersom data blir en mer värdefull tillgång för de flesta organisationer, ökar behovet av att ändra och sammanfoga gamla och nya databaser och system för att generera framtida värde. Det finns många undersökningar som pekar på att volymen och betydelsen av data kommer att fortsätta att öka, och ett hett ämne är den såkallade ”Big Data”-trenden. ”Big” är emellertid något missvisande, eftersom det inte bara är den ökande mängden data som kommer utmana organisationer och företag. Utmaningen blir snarare att utveckla nya datastrukturer som på ett effektivt sätt kan hantera både strukturerad och ostrukturerad information. Att datastrukturen blir rätt är dessutom en viktig grund för att stödja en annan datarelaterad trend: behovet av att dela data betydligt mer fritt och enkelt.

I och med det faktum att relationsdatabaser inte längre är det enda användbara verktyget, förutser rapporten en omfördelning av databaslandskapet för att kunna hantera ostrukturerade data.

Industrialiserade datatjänster: En ytterligare trend som identifieras i rapporten är att det sanna värdet av data – både sett inom och utanför organisationen – kommer att realiseras när det delas fritt. För att göra detta behöver data frigöras från specifika applikationer eller affärsenheter. Vad som behövs, enligt rapporten, är ett nytt synsätt på datahantering.

Inom de närmaste åren ser Accenture att framgångsrika organisationer hittar en balans i datahanteringen där rätt mängd, och typ, av data delas på ett närmaste industrialiserat vis.

Sociala medier inte bara en marknadsföringskanal: I rapporten konstaterar man att sociala medier inte längre bara kommer vara en ytterligare marknadsföringskanal för företag. Sociala medier kommer bli en stark katalysator som ändrar de sätt kunder, anställda och partners använder teknik för att interagera med världen runt omkring dem. Rapporten visar att de flesta företag för närvarande inte ligger i fas med denna verklighet, och att få drar full nytta av det.

Flexibilitet viktigt hos tjänstebaserade plattformar: IT-chefer som strävar efter att välja en platform-as-a-service-struktur (PaaS) baserat på vad de tror kommer bli lönsamt, eller som ser dessa plattformar som kostnadsbesparande åtgärder, ser möjligtvis inte den kompletta bilden. Rapporten betonar istället vikten av plattformens flexibilitet tillsammans med kompatibla affärslösningar som också tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Rapporten förutspår att tjänsteleverantörer i allt högre grad kommer att erbjuda ytterligare tre komponenter: återanvändbara affärslösningar, integrations- och expansionsmöjligheter.

Analytisk säkerhet: Företag har aldrig varit mer uppkopplade – inte bara via webben och mobila enheter, utan även genom andra icketraditionella vägar, främst i den fysiska världen. Ett exempel är hur bilar och industrikomponenter är anslutna till andra system. Följaktligen har riskerna ökat – och organisationers sätt att bedöma dessa risker har ändrats. Den goda nyheten är att man genom en datacentrerad syn på säkerhet kommer kunna hjälpa till att minimera riskerna.

För mer information om Accenture Technology Vision 2012, besök www.accenture.com/technologyvision

Om metoden
Accenture Technology Labs har publicerat rapporten Technology Vision årligen under de senaste sju åren. I 2012 års rapport utvecklade Accentures forskare och analytiker hypoteser kring utvecklingen av informationstekniken, och hur denna kommer att påverka Accentures kunder under de närmaste fem åren. Ett brett utbud av källor ligger till grund för rapporten, bland annat flödet av riskkapital, trender belysta av IT-analytiker, centrala teman under branschkonferenser, akademisk litteratur, samt bransch- och teknikexperter från Accenture. Accentures undersökningar kring högpresterande IT-avdelningar har också använts.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Bohm, ansvarig för teknikkonsultverksamheten, Accenture
Tel: +46 (0) 8-451 38 85, E-post: lars-bohm@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 8-451 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 244,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar