Accenture och SAS Institute hjälper Folksam i deras anpassning till Solvens II

Accenture har tillsammans med SAS Institute fått förtroendet att implementera SAS Risk Management for Insurance i ett uppdrag hos Folksam i syfte att hjälpa dem att följa Solvens II-direktivets rapporteringskrav.

Folksam valde SAS Risk Management for Insurance i slutet av förra året. Och i februari i år kontrakterade SAS Institute Accenture för att sköta införandet av lösningen som kommer att användas i båda Folksamkoncernerna samt dess dotterbolag. Lösningen är utformad för att hjälpa Folksam öka automatiseringen av solvensrelaterade beräkningar och rapportering inom ramen för Europeiska unionens Solvens II-direktiv.

"Som ett kundägt bolag, har våra försäkringstagare alltid varit våra viktigaste intressenter”, säger Catrina Ingelstam, chef Ekonomi och Finans på Folksam. "Genom att förbättra vår förmåga inom kapitalberäkning och rapportering för att uppnå kraven för Solvens II, kommer denna lösning bidra till att öka tryggheten för våra ägare och försäkringstagare”.

Solvens II reglerar en gemensam uppsättning bestämmelser kring solvens i försäkringsbolag i hela Europa som ska vara implementerade senast januari 2014. Bland annat antagandet av nya regler om kapitaltäckningskrav som europeiska försäkringsgivare måste avsätta för att täcka sina kombinerade risker och skulder. Direktivet består av tre delar med fokus på kvantitativa krav (pelare 1), styrning, riskhantering och övervakning (pelare 2) samt öppenhet och insynskrav (pelare 3). Folksams lösning kommer att användas för att kvantifiera det kapital som behövs för att adressera risknivån inom pelare 1, genomföra beräkning av solvenskapital och intern riskbedömning under pelare 2, samt uppfylla krav på offentlighet och öppenhet under pelare 3.

"Solvens II kommer att leda till högre kvalitet i riskhantering, bättre bedömning av riskkänslighet och en bättre riskkultur", säger Per Österman, ansvarig för affärsområdet Analytics på Accenture Norden. "Med en bra struktur för hantering av data, finansiell rapportering och information samt riskhantering och kapitaltäckningskrav, kommer försäkringsbolag att vara väl positionerade för att hantera Solvens II”.

För mer information, kontakta
Per Österman, Affärsområdesansvarig Analytics, Accenture
Tel: 073-051 3695, E-post:
per.osterman@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: 073-051 3452, E-post:
anna.markelius@accenture.com

Om Folksam

Folksam är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom försäkring och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad genom Folksam och Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Folksams vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 246,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar