Anställda stannar trots missnöje med arbetsplatsen

En ny studie från Accenture visar att få anställda planerar att byta jobb trots missnöje med arbetssituationen. Majoriteten uppger att flexibla arbetsarrangemang är huvudanledningen till att de stannar.

Accentures globala undersökning ”The Path Forward”, som genomfördes bland 3900 män och kvinnor i 31 länder, däribland Sverige, visar att 57 procent av kvinnorna och 59 procent av männen som ingick i studien är missnöjda med sin nuvarande arbetssituation. Trots missnöjet svarar mer än två tredjedelar (69 procent) att de inte planerar att säga upp sig. En nästan lika stor andel (64 procent) uppger flexibla arbetsarrangemang som anledningen till att de stannar kvar.

På frågan vilket som är det största hindret för karriären uppger 42 procent brist på möjligheter eller avsaknad av en tydlig karriärstege, medan endast 20 procent anger familjeansvar. En tredjedel (32 procent) uppger att de inte ser några hinder alls för framgång i karriären.

Samtidigt uppger de flesta att de tagit en rad egna initiativ för att aktivt påverka sin karriär – som att acceptera en annan ansvarsroll (58 procent), ta del av fortbildning och träning (46 procent), eller att jobba mer (36 procent).

”Trots utmaningarna strävar de anställda fortfarande efter framgång, och energiska och engagerade medarbetare är fortfarande en stor konkurrensfördel”, säger Göran Rosberg, ansvarig för området Talent and Organization på Accenture i Sverige. ”Eftersom majoriteten av dagens tjänstemän inte är på jakt efter nytt jobb måste ledande företag ta tillvara på detta tillfälle för att definiera tydliga karriärbanor för sina anställda genom innovativ träning, ledarskapsutbildningar och ökade möjligheter för avancemang”, säger Göran Rosberg.

Undersökningen som Accenture genomfört täcker ett brett spektrum av anställningsrelaterade frågor. Fler resultat är bland annat:

Flexibla arbetstider – Majoriteten av de svarande (59 procent) har någon form av flexibla arbetstider och 44 procent av dem uppger att de haft detta i mer än tre år.

Avstannade karriärer – På frågan vilka faktorer som bidragit till ett avstannade i karriären uppger 44 procent den ekonomiska krisen som slog till 2008 och 40 procent uppger föräldraskap som en bidragandefaktor.

Balans mellan arbete och familjeliv – Medan mer än två tredjedelar (71 procent) av respondenterna uppgav att de hade balans mellan arbete och familjeliv mestadels av tiden, sade 42 procent att de ofta offrar tid med familjen för att lyckas i karriären, och 41 procent uppgav att deras ambitioner att göra karriär har en negativ inverkan på familjelivet.

Partner – Majoriteten (73 procent) av de svarande som hade en partner uppgav att den personen också hade en heltidsanställning.

Viktiga attribut för framgång i karriären – Självförtroende, sociala färdigheter och hårt arbete uppgavs som de viktigaste attributen för framgång i karriären. (28 procent, 25 procent och 23 procent respektive)

Karriärsrådgivning - Uppskattningsvis en tredjedel av de svarande uppgav att de fick karriärvägledning från kollegor eller familj (35 procent respektive 32 procent) och 77 procent sa att den rådgivande personens kön inte spelar någon roll.

”Vi ser ett skifte i förhållningssätt till jobb- och karriärsfrågor på många arbetsplatser, säger Göran Rosberg på Accenture. ”De anställda definierar framgång på en mängd olika sätt, de skapar sina egna tillvägagångssätt och balanserar sina personliga krav med sin strävan efter framgång. Utmaningen för arbetsgivarna är att hjälpa sina medarbetare att balansera de personliga behoven med jobbet genom hela karriären”, säger Göran Rosberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Rosberg, Talent & Organization Lead Sweden, Accenture
Tel: +46 (0) 730 51 35 76, E-post: goran.rosberg@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 8-451 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om undersökningen
I november och december 2011 genomförde Accenture en onlineundersökning bland 3 900 chefer på medelstora till stora organisationer i 31 länder: Argentina, Australien, Österrike, Brasilien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Minst 100 respondenter från varje land deltog, med undantag för Norge, Sverige, Danmark och Finland, där det sammanlagda antalet respondenter uppgick till 200. Respondenterna delades jämnt efter kön och balanserades utifrån ålder och nivå i sina organisationer. Felmarginalen för undersökningen var cirka +/- 2 procent. En fullständig rapport om undersökningen, "The Path Forward", finns på www.accenture.com.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 244,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar