Automatiska säkerhetssystem det viktigaste för bilisterna

Konsumenter lägger stor vikt vid bilsäkerhet samtidigt som efterfrågan på automatiserat förarstöd, avancerade kommunikationssystem och trafikundvikande system ökar även utanför premiumsegmentet, visar en ny global studie från Accenture.

Accenture har nyligen genomfört en studie bland 7000 bilister i sju länder kring attityder gentemot så kallade infotainmentsystem (IVI), vilket innebär digitala ljud- och videosystem för information och underhållning i bilen. Studien visar att ett varningssystem för den så kallade ”döda vinkeln” är populärast bland den säkerhetsteknik som finns tillgänglig på marknaden idag, då en övervägande majoritet – 91 procent – angav att ett sådant system är vad de helst skulle vilja ha. På frågan om hur framtidens teknik ska se ut, skulle 83 procent av respondenterna helst vilja ha fordonssystem som automatiskt kan kontakta bärgningstjänst om bilen går sönder och 75 procent vill ha ett system som automatiskt ringer närmaste larmcentral vid en kollision.

Nästan tre fjärdedelar (73 procent) av de svarande sa att de även skulle vilja ha utrustning som kunde stanna deras fordon och automatiskt skicka ut ett nödsamtal om, till exempel, föraren eller en medpassagerare skulle drabbas av hjärtattack eller liknande akut sjukdom. Vidare skulle 83 procent välkomna funktioner som kan identifiera trafiksignaler, trafikstockningar, olyckor och förseningar – samt varna föraren innan sådana situationer uppstår.

Accentures studie styrker det faktum att konsumenterna idag är inriktade på den här typen av säkerhetssystem. Den visar emellertid även att framtidens bilar gärna ska vara utrustade med fler kommunikations- och informationsrelaterade funktioner för att uppnå det som på engelska brukar kallas ”the connected vehical”, det anslutna fordonet.

”Vi ser tydliga tendenser på att bilister i större utsträckning efterfrågar fler säkerhets- och informationssystem, och att kunderna alltmer förväntar sig den här typen av teknik även i bilar i de lägre prisklasserna”, säger Johan Karlberg på Accenture i Sverige. ”Det görs stora framsteg inom IVI-tekniken idag, inte minst tack vare att den sammanför flera olika forskningsfält, tekniker och leverantörer. Detta skapar nya möjligheter för aktörerna på bilmarknaden att sticka ut och skaffa sig nya konkurrensfördelar. En ökad specialisering bidrar till bättre produkter inom säkerhet, kommunikation och underhållning och ett bättre utbud för konsumenterna.”

Undersökningen visar exempelvis att nio av de tolv funktioner konsumenter helst skulle vilja ha i sina fordon är säkerhetsrelaterade. Mer specifikt skulle 83 procent vilja ha ABS-bromsar medan 74 respektive 72 procent skulle vilja ha funktioner för mörkerseende samt parkeringssensorer. Dessutom svarade 69 procent att de skulle vilja använda ett stödsystem för att hålla rätt fil, 68 procent att de skulle vilja ha alkolås och 63 procent att de skulle vilja ha ett system som varnar för trötthet i sina fordon.

Undersökningen visar även att 63 procent av respondenterna skulle vilja använda så kallad ”bil till bil”-kommunikation i framtiden och 59 procent skulle vara intresserade av att kunna styra sina smartphones via ratten. Vidare skulle 58 procent av konsumenterna vilja ha möjligheten att läsa och diktera e-post samtidigt som de kör, och 57 procent skulle vara intresserade av att ha en vindruta som fungerar som en visuell skärm och som visar fordonets hastighet samt vad som händer längre fram på vägen.

Studien visar att konsumenters förväntningar på system och funktioner inne i bilen inte längre är begränsat till premiumsegmentet. Av de respondenter som kör bilar i mellan- och lågprisklasserna, svarade 89 procent att de nu skulle vilja ha varningssystem för döda vinkeln i deras bilar – att jämföra mot 91 procent bland samtliga respondenter i studien. Dessutom svarade 84 procent att de skulle vara intresserade av ett automatiskt uppringningssystem vid kollision, vilket kan jämföras med 83 procent bland samtliga respondenter.

Accenture uppskattar att den växande populariteten för IVI-teknik kan addera upp till 200 dollar i intäkter per fordon och år på utvecklade marknader, allt eftersom användningen av denna teknik ökar bland förare och medpassagerare.

”IVI-system blir en allt större konkurrensfaktor för biltillverkarna, eftersom den här typen av teknik alltmer blir en lika avgörande faktor vid bilköp som design, bränsleekonomi och prestanda”, säger Johan Karlberg på Accenture. ”I takt med konsumenternas efterfrågan på dessa tjänster stiger, blir det viktigare för biltillverkare att skapa partnerskap som kan erbjuda attraktiva IVI-erbjudanden.”

Om studien
Accenture genomförde, med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Coleman Parkes Research, onlineintervjuer med invånare i sju länder under december 2011. De länder som ingick i studien var USA, Frankrike, Kina, Malaysia, Sydkorea och Brasilien. Varje del av undersökningen innehöll 1000 respondenter från respektive land, och de intervjuade respondenterna representerade alla olika bilprissegment. Alla respondenter var minst 18 år gamla.

För mer information, kontakta:
Johan Karlberg, ansvarig för affärsområdet Automotive & Industrial Equipment, Accenture
Tel: + 46 (0) 31 339 40 39, E-post: johan.karlberg@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 8-451 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 244,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar