Ökande globalt intresse för ny teknik enligt undersökning från Accenture

 

Inköp av surfplattor och 3D-TV förväntas öka med 160 procent respektive 500 procent under 2011 medan inköp av så kallade ”Smartphones” förväntas öka med 26 procent. Inköp av datorer och mobiltelefoner (exkl. Smartphones) förväntas dock minska med 39 procent respektive 56 procent. Det visar en ny internationell undersökning från Accenture där konsultbolaget har frågat över 8000 respondenter om användning och inköpsplaner kopplat till hemelektronik. Nära sju av tio respondenter (68 procent) anger även att de skulle vara villiga att betala ett högre pris för en miljövänligt utvecklad produkt.

Enligt Accentures undersökning ökar intresset för, och användningen av mobil teknik världen över, dock på bekostnad av redan etablerade lösningar och tekniker.  93 procent av respondenterna anger att de äger en dator, men enligt undersökningen planerar färre än en av fem respondenter (17 procent) att köpa en ny dator under 2011 – en minskning med 39 procent sedan föregående år.

– Vi ser en enorm beteendeförändring hos dagens konsumenter där mobilitet är nyckelordet. Vi sitter inte längre vid ett skrivbord för att använda datorn, utan information och underhållning konsumeras i allt större utsträckning på flygande fot. Drivkraften bakom den explosionsartade trenden är dock inte tekniken i sig, utan tjänsterna och innehållet, säger Joakim Sjöman, Senior Expert, Communications & High Tech, Accenture.

Enligt Accentures undersökning är det e-mail och informationsökning via internet som är de två vanligaste applikationerna som används under en typisk vecka. På tredje plats hamnar för första gången banktjänster, tätt följt av SMS och videoklipp.

Gällande användning av applikationer i realtid så ser listan något annorlunda ut. Enligt undersökningen spenderar dagens konsumenter mest tid med email-funktion, följt av informationssökning och videoklipp. Fem procent anger att de spenderar över 15 timmar i veckan på interaktion inom sociala nätverk såsom Facebook och Myspace via en mobil enhet. 15 procent anger att spenderar mellan 5 och 15 timmar per vecka i de sociala nätverken.

– Mobil teknik handlar inte längre endast om underhållning. Dagens användare styr i allt större utsträckning hela livet via exempelvis mobiltelefoner. Banktransaktioner, jobbet, kontakt med vänner och familj och planering av sociala aktiviteter via mobiltelefonen är nu ett faktum, och detta beteende kommer endast att förstärkas, säger Joakim Sjöman.

Globalt visar BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och China) störst intresse för ny teknik . Enligt undersökningen planerar cirka 35 procent av de kinesiska respondenterna att spendera mer än 3000 USD på hemelektronik under 2011. Över varannan rysk respondent (ca 53 procent) anger att de planerar att spendera mellan 500 till 1500 USD på hemelektronik, likaså 43 procent av de indiska respondenterna. 

– Det finns ett enormt intresse för ny teknik på tillväxtmarknaderna. Om vi skulle applicera statistiken på exempelvis Kina som har en konsumerande befolkning på cirka 434 miljoner människor, så förväntas de kinesiska konsumenterna köpa 38 miljoner HDTV-apparater, och 63 miljoner Smartphones under 2011. Det är fantastisk utveckling som kommer att sätta stora krav på tjänste- och innehållsleverantörer under kommande år. I och med detta tryck från användarna, samt alla nya medieformat, så kommer även annons- och reklammarknadens utveckling vara högintressant att följa, säger Joakim Sjöman.

För att ladda ner den fullständiga rapporten, vänligen besök;

www.accenture.com/ConsumerTech2011

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Sjöman, Senior Expert, Communications & High Tech, Accenture
Tel: 08- 451 36 05, E-post: joakim.sjoman@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: 08- 451 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing, med ca 211 000  medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning av världens mest framgångsrika företag, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 21,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2010. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se.

Taggar:

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera