Outsourcing av företags inköpsverksamhet väntas tredubblas i Norden, visar studie av Accenture

Outsourcing av företags inköpsverksamhet väntas tredubblas i Norden, visar studie av Accenture Nästan vartannat företag i Europa och USA överväger att outsourca delar av sin inköpsverksamhet inom tre år. Knappt hälften så många, eller 22 procent av företagen angav att de redan idag outsourcar delar av sina inköp. Den största ökningen väntas ske i USA och Norden. Studien från Accenture som presenteras idag baseras på svar från över 200 inköpschefer inom olika branscher i Europa och USA. Studien visar att franska företag är mest benägna att outsourca delar av sin inköpsverksamhet, 64 procent bedömer att de gjort detta till 2006. Därefter följer företag i Storbritannien och USA med 58 procent, företag i Norden (53 procent) och Italien (42 procent). Bland företag i Tyskland, Österrike och Schweiz anger 39 procent att de kommer att outsourca delar av inköpsverksamheten under de kommande tre åren. Den klart största ökningen förväntas bli i USA och Norden, jämfört med dagens nivåer på outsourcing av inköp. I USA har 19 procent outsourcat hela eller delar av inköpen idag och i Norden är motsvarande siffra 17 procent. Studien visar vidare att det är vanligast att outsourca inköp av indirekt material och tjänster, samt icke strategiska processer som drift och support av applikationer och order-till-faktureringsprocessen. Idag outsourcar 20 procent av företagen inköp av indirekt material och tjänster, mot 9 procent som outsourcar det mer strategiska direkta materialet och tjänsterna. Dessutom kommer outsourcing av indirekt material och tjänster att öka mer, 43 procent av respondenterna överväger outsourcing av dessa områden inom tre år, jämfört med 22 procent för direkt material och tjänster. Den högre andelen outsourcing för mindre strategiskt material och processer kan hänföras till en strävan efter kostnadsbesparingar i kombination med möjlighet till ökat fokus på den inköpsverksamhet som behålls inom företaget. - Undersökningen visar att outsourcing av hela eller delar av företagens inköp är här för att stanna. Ser man framåt så är den stora utmaningen att uppnå mer än bara kostnadsbesparingar. Outsourcing av inköpsverksamheten är ett kraftfullt verktyg som företag kan använda för att skapa nya strategiska och konkurrenskraftiga fördelar, säger Johan Karlberg, Senior Manager på Accenture och en av de ansvariga för studien. Företagens omsättning är den tydligaste indikatorn för såväl befintlig som framtida användning av outsourcing av inköpsverksamheten. 31 procent av de största företagen i studien anger att de för närvarande använder sig av outsourcing inom inköp och ytterligare 36 procent planerar att göra detta i framtiden. Dock anger endast 15 procent av de mindre företagen att de outsourcar sina inköp idag, medan 34 procent anger att de planerar göra det i framtiden. - Företagen som är mest benägna att outsourca delar av sina inköp är stora företag som redan genomfört omfattande effektivisering internt och har fortsatt aggressiva mål att skära kostnader. Dessa företag ser outsourcing som ett bra sätt att snabbare nå resultat, fortsätter Johan Karlberg. Metod Under perioden april till juli 2003 besvarade 219 inköpschefer från 14 europeiska länder samt USA den webb-baserade enkäten gällande sina nuvarande och förväntade inköpsfunktioner. 83 procent av respondenterna arbetar i organisationer med en omsättning på 500 miljoner USD eller mer. 67 procent av företagen har verksamheter på fem eller fler orter och verkar inom tillverkande industri, telekom, handel, tjänster och offentlig sektor. För mer information kontakta: Johan Karlberg, Senior Manager Accenture, tel. 031-339 40 39, johan.karlberg@accenture.com Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel. 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Om Accenture Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande företag och myndigheter. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin prestationsförmåga. Med fler än 83 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,8 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2003. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00240/wkr0002.pdf

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar