Storföretagen blir allt mer klimatsmarta - men kan ställa större krav på underleverantörerna

Många företag kan fortfarande minska stora delar av sina koldioxidutsläpp genom hela leverantörskedjan, visar en ny rapport från Accenture och Carbon Disclosure Project.

Trots förbättringar av sina egna koldioxidutsläpp, kan multinationella företag ännu inte redovisa några större minskningar i koldioxidutsläpp från deras underleverantörer, enligt en ny rapport från Carbon Disclosure Project (CDP) och Accenture. Rapporten bygger på en undersökning av 49 multinationella företag, däribland L’Oreal, Philips och Walmart, samt mer än 1800 av deras leverantörer. Rapporten visar att medan 43 procent av de tillfrågade företagen har uppnått årliga minskningar av utsläppen, har endast 28 procent av deras underleverantörer gjort det.

Rapporten A new era: supplier management in the low-carbon economy är CDPs fjärde årliga undersökning, där man tillsammans med Accenture studerar multinationella företags leverantörskedjor samt deras beredskap på klimatförändringen. Trots att 39 procent av de svarande företagen har sett finansiella besparingar som ett resultat av deras utsläppsminskningar existerar en klyfta mellan företagen och deras underleverantörers utsläpp. Över en tredjedel (34,5 procent) av de svarande företagen har sett nya intäktsströmmar eller finansiella besparingar som ett resultat av deras underleverantörers minskade koldioxidutsläpp.

Extrema väderförhållanden störde 30 procent av de svarande företagens leverantörskedjor under förra året, och mer än hälften av leverantörerna identifierar ökade driftkostnader som en direkt följd av klimatförändringen. Detta ökar behovet av större åtgärder för att minska de så kallade Scope 3-utsläppen – de utsläpp som uppstår utanför den direkta verksamheten och som står för så mycket som 86 procent av ett företags samlade klimatpåverkan.

Rapporten visar att ledande företag håller på att ändra sina verksamhetsmodeller. 90 procent av de svarande företagen har strategier för att hantera klimatförändringar redan vid upphandlingsprocessen, en ökning från 74 procent år 2009 och 79 procent år 2010. 67 procent av de svarande företagen inkluderar även riktlinjer för koldioxidutsläpp i upphandlingsprocessen.

Andelen svarande företag som hävdar att de kommer att välja bort leverantörer som inte uppfyller formella miljökriterier inom fem år har mer än fördubblats från 17 procent år 2009 till 39 procent år 2011. Vidare investerar nära två tredjedelar (63 procent) av de svarande företagen i internutbildningar rörande supply chain carbon management, en signifikant ökning från 26 procent 2009 och 41 procent 2010.

”Företag utvecklas för att bättre utnyttja de möjligheter som utsläppseffektiva leverantörskedjor medför”, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för affärsområdet Sustainability Services på Accenture. ”Men trots att utvecklingen går i rätt riktning, är det fortfarande en bit kvar innan vi ser större utsläppsminskningar genom hela leverantörskedjan. Många företag kan bli tydligare i sina krav på miljöpåverkan i upphandlingsprocessen.”

Andelen svarande företag som använder olika incitamentsprogram, exempelvis positiv externkommunikation eller belöningar till klimatsmarta leverantörer, har ökat mer än trefaldigt under en treårsperiod. 62 procent av de tillfrågade företagen kan nu även redovisa motivationspolicys för leverantörer med effektiva utsläppsstrategier, en ökning från 19 procent under 2009 och 28 procent under 2010.

Vidare har, eller utvecklar, 50 procent av företagen avtalsenliga skyldigheter gentemot deras leverantörer att inkludera information om deras utsläpp av växthusgaser redan i avtalsprocessen.

Detta är det första året som CDP har poängsatt underleverantörers utsläpp. Poängen, som tilldelas av FirstCarbon Solutions, ger en inblick i underleverantörernas klimatförändringsstrategier, samt deras åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Resultaten tyder på att nordamerikanska leverantörer får se sig slagna när det gäller att utnyttja de möjligheter som klimatförändringen medför. Asiatiska och europeiska leverantörer fick ett genomsnitt på 52 och 53 poäng, medan nordamerikanska leverantörer endast fick 45 poäng av 100 möjliga.

Trots att klimatsmart verksamhet skapar möjligheter till operativa kostnadsminskningar, hjälper mindre än en fjärdedel (24 procent) av de svarande företagen sina underleverantörer att kvantifiera avkastningen på deras klimatsmarta investeringar. Detta identifieras i rapporten som ett viktigt sätt att hjälpa företag att minska sina utsläpp genom hela leverantörskedjan. Andra fokusområden inkluderar förbättrad leverantörsutvärdering, effektivare kommunikation med leverantörer samt strängare kriterier för upphandling.

”De företag som använder denna information för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom klimattåliga och utsläppseffektiva leverantörskedjor kommer att vara bättre positionerade på lång sikt, eftersom företagen i allt större utsträckning även ser minskade utsläpp som en konkurrensfaktor”, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för affärsområdet Sustainability Services på Accenture. ”Allt eftersom företag utvärderar och ändrar sina leverantörskedjor för att göra dem mer flexibla och tåliga mot naturkatastrofer, måste de även överväga hur deras leverantörskedjor kommer stå sig vid granskningar av miljöpåverkan.”

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Tegnér, ansvarig för affärsområdet Sustainability Services, Accenture
Tel: + +46 (0) 8-451 34 22 , E-post: henrik.tegner@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 8-451 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

CDP Supply Chains medlemsföretag
CDP Supply Chain har för närvarande 50 medlemmar (inklusive en amerikansk stad), där de flesta har sin bas i Nordamerika (20) eller Europa (19). Företagen är Accenture, Acer Inc., ASUSTeK Computer, AT & T Inc., Banco Bradesco, Bank of America, British Sky Broadcasting, BT Group, City of Denver, Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive Company, ConAgra Foods, Dell, EADS, Eaton Corporation, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, Elopak, Endesa, ENEL, ENI, FIBRIA Celulose, Ford Motor Company, Goldman Sachs Group, Imperial Tobacco Group, IBM, Jaguar Land Rover, Johnson & Johnson, Johnson Controls, Juniper Networks, KAO Corporation, Kraft Foods, L'Oreal, National Australia Bank, National Grid, Nestle, Nokia-Siemens Networks, Oil & Natural Gas, PepsiCo, Philips Electronics, Reckitt Benckiser, Rexam, Royal Mail Group, SABESP, Starwood Hotels & Resorts, Suzano massa och papper, Tyco International, Unilever, Vale, Vodafone Group och Walmart.

Om CDP
Carbon Disclosure Project (CDP) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett globalt system för företag och städer för att mäta, hantera och dela information om klimatförändringar och vatten. Över 3700 företag i världens största ekonomier mäter nu och visar sina utsläpp av växthusgaser och prognoser för klimatförändringarna genom CDP, så att de kan fastställa reduceringsmål. Dessa data samlas på uppdrag av 551 institutionella investerare, med ett sammanlagt förvaltat kapital på 71 000 miljarder USD. CDP har idag den största samlingen i världen av egenrapporterade uppgifter om klimatförändringar. För mer information besök www.cdproject.net.

Om CDP Supply Chain och 2011 års svarsfrekvens
CDPs Supply Chain-program erbjuder ett globalt system som möjliggör för företag med stora leverantörsnätverk att samla in affärskritisk information om klimatförändringar från deras underleverantörer. Under 2011 samarbetade CDP med dessa medlemmar för att samla in information om utsläpp av växthusgaser från sammanlagt 4 234 av deras underleverantörer. 1 864 av dessa valde att besvara enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 44 procent. Denna något lägre siffra (54 procent år 2010) är sannolikt ett resultat av den stora ökning av antalet tillfrågade underleverantörer som fick enkäten, vilket i sin tur leder till en mer heltäckande bild av utsläppen i hela leverantörskedjan. Utöver detta genomförde CDP och Accenture även en mer fördjupad undersökning av medlemsföretagen och deras förhållningssätt till leverantörsengagemang rörande klimatförändringar. Slutligen intervjuades även utvalda medlemmar för att ge ytterligare kvalitativa insikter. Ett team av experter har utförligt analyserat dessa källor samt genomfört ytterligare forskning för att sammanställa denna rapport.

Alla procentsatser i undersökningen anges som en andel av de företagen som kan ge information kring den specifika frågan. Antalet svarande medlemsföretag för varje enskild fråga varierade från 29 till 49.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 244,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar