Telenor väljer Accenture för implementering av delade tjänster på global nivå

Telenor offentliggjorde idag att de med hjälp av Accenture ska införa delade tjänster på global nivå hos alla företag som ingår i Telenor-koncernen. I samarbetet ska Accenture leverera relevanta delade tjänster inom områdena ekonomi, human resources, it och inköp. 

Genom avtalet får Telenor Global Shared Services affärsstödjande tjänster i världsklass vilka ska implementeras med hjälp av en erfaren ledningsgrupp. Det 5-åriga kontraktet med Accenture är värt 215 miljoner dollar och syftar till att markant öka effektiviteten och höja kvaliteten på Telenors delade tjänster.

Telenor jobbar hela tiden för att finna sätt att höja kvaliteten och öka effektiviteten hos de olika verksamhetsområdena inom koncernen. Global Shared Services är ett verktyg för att uppnå detta, och för att på bästa sätt bygga upp och vidareutveckla affärsstödjande tjänster i världsklass över alla geografiska områden och verksamheter bestämde Telenor att de behövde en samarbetspartner.

”Det handlar om att uppfylla våra kunders önskemål. Vi säkerställer både kvalitet och effektivitet genom att dra nytta av omfattningen och volymen av Telenor-koncernen. Detta samarbete kommer att möjliggöra för oss att skapa delade tjänster som ett branschverktyg och därmed enklare växa och expandera dessa delade tjänster till nya områden i världen. För att stå redo för framtiden kommer vi att behöva nya och innovativa sätt att verka på, tillföra ny kompetens från samarbeten och införa hållbara kostnadsstrukturer”, sade Hilde Tonne, EVP och Head of Telenor Group Industrial Development.

Accenture ska implementera branschstandardiserade metoder, processer, verktyg och tillvägagångssätt som uppfyller Telenors behov och som främjar kontinuerliga innovationer och produktförbättringar. Accenture kommer också att jobba mot förbättrade tjänstestrategier inom Telenor, samt minska komplexiteten i deras tjänster och i arkitekturer. Den ökade nytta som blir följden av förbättrade processer kommer att hjälpa Telenor att uppnå sitt strategiska mål om att bli bäst i branschen på kundfokus.

”Vår långvariga relation med Telenor har visat sig vara gynnsam för båda företagen”, sade Bob Sell, Group Chief Executive på verksamhetsområdet Accenture Communications, Media & Technology. ”Vi jobbar hela tiden för att leverera det bästa möjliga stödet för Telenor och är säkra på att vi kan hjälpa Telenor att uppnå sin vision om delade tjänster i världsklass med standardiserade lösningar över hela gruppen”.

”Vi genomförde en omfattande urvalsprocess för att utvärdera potentiella samarbetspartners, och är glada att vi valde Accenture till detta icke-exklusiva avtal. I den konkurrensutsatta processen visade de att de har den breda erfarenhet och kapacitet som möjliggör för Telenor-koncernen kan uppnå de strategiska målen”, sade Ingrid R. Lorange, VD för Telenor Global Shared Services.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 266 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

Om Telenor
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com  

# # #

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar