ACO lanserar D-vitamin utvecklat för äldres specifika behov

D-vitamin spelar en viktig roll för vår hälsa och välmående, särskilt för att vårt skelett ska förbli starkt och vitalt livet ut. I solfattiga Norden har vi dock svårare att tillgodogöra oss vitaminet på naturlig väg, speciellt som hudens förmåga att bilda D-vitamin försämras i takt med att vi åldras. ACO lanserar nu ACO Vitamin D som tuggtablett, ett nytt kosttillskott för män och kvinnor från 60 år, särskilt anpassat för oss som lever i ett nordiskt klimat. 

Produktfaktablad ACO Vitamin D 10 ug

D-vitamin – extra viktigt från medelåldern och framåt

De senaste åren har D-vitaminets hälsoeffekter diskuterats flitigt och många är ense om vitaminets positiva inverkan på vår hälsa och välmående. D-vitaminet spelar bland annat en viktig roll för att bygga upp skelettet och motverka frakturer och osteoporos, så kallad benskörhet, speciellt när man blir äldre. Därför är det oerhört viktigt att äldre får i sig tillräckligt med D-vitamin. Den absolut viktigaste källan till vitaminet är solljus, men det går också att tillgodogöra sig genom mat.

Förhöjd risk för D-vitaminbrist hos äldre i Norden

Det nordiska klimatet, som präglas av långa solfattiga vintrar, gör att vi nordbor löper en förhöjd risk för D-vitaminbrist. I takt med att vi åldras försämras dessutom hudens förmåga att ombilda solljus till D-vitamin samtidigt som många spenderar mindre tid utomhus. Detta gör äldre människor till en av riskgrupperna. Man räknar med att varannan medelålders kvinna och var fjärde man någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet. Under två års tid har Livsmedelsverket i samarbete med forskare kartlagt nivåerna av D-vitamin i blodet hos den svenska befolkningen. Resultatet, och eventuellt nya rekommendationer för vårt intag av D-vitamin, kommer att presenteras senare i vår.

- D-vitamin är viktigt hela livet, men när man blir äldre framförallt för att bibehålla ett starkt skelett och minska risken för bland annat benbrott. Sol och allsidig kost är basen för att få i sig vitaminet, men inte alla exponerar sin kropp för solljus tillräckligt mycket för att komma upp i rekommenderade nivåer. För äldre som inte får i sig tillräckliga halter av D-vitamin via mat och solljus rekommenderar Nordiska Näringsrekommendationer att kosten kompletteras med ett kosttillskott med dagsdosen 10 µg D-vitamin, säger Marianne Wrife, nutritionist på ACO.

ACO Vitamin D – särskilt utvecklat för oss som lever i Norden

ACO lanserar nu ett nytt kosttillskott, ACO vitamin D som tuggtablett. En tablett om dagen ger dagsbehovet av vitamin D, 10 μg för vuxna från 60 år. D-vitaminhalterna i ACO:s kosttillskott baseras på Nordiska Näringsrekommendationer som grundar sig på aktuell vetenskap och forskning och tar hänsyn till matvanor och hälsoförhållanden i de nordiska länderna. Tabletten är en sockerfri tuggtablett med smak av citrus, endast sötad med mannitol och xylitol. Produkten finns på apotek nu och kostar från ca 99 sek.

För mer information kontakta gärna:
Lena Dalling
Nordic Product Manager
E-post: lena.dalling@aconordic.com
Telefon: 08-59 00 29 00

ACO HUD NORDIC AB är ledande inom hud och hälsa i Norden. Med ett sortiment som sträcker sig från topikala läkemedel till kosttillskott och exklusiv hudvård, erbjuder vår produktportfölj både bredd och djup. På det egna forsknings- och utvecklingslaboratoriet utvecklar vi säkra produkter med moderna formuleringar för den nordiska konsumenten. Med transparens som ledord för allt vårt arbete, presenterar och publicerar vi frekvent resultatet av vår forskning. Genom vår kunskap och vetenskapliga metod adderar vi värde till hälsa- och hudvårdsektorn. För mer information, se: www.aconordic.com

Om oss

ACO Hud är ett nordiskt läkemedelsföretag med egen forskning och ett eget utvecklingslaboratorium. Inom området Vitamin & Mineral utvecklar vi trygga kostillskott och läkemedel med vitaminer, mineraler och Omega-3 för alla åldrar. Våra kosttillskott innehåller alltid trygga doser och omsorgsfullt utvalda ingredienser. Vi följer alltid de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) som är ett samarbete mellan de nordiska ländernas näringsexperter. Det nordiska klimatet med mörka vintrar och selenfattiga jordar ger oss ett särskilt behov av vitaminer och mineraler. ACO utvecklar även kosttillskott anpassade till de varierade näringsbehov som människor har beroende på ålder, kön och livsstil. Noga utvalt, noga bortvalt...> Individanpassade produkter baserade på Nordiska Näringsrekommendationer> Icke-animaliska ingredienser (med undantag av D-vitamin)> Säkra, icke-allergena ingredienser - fria från gluten, laktos, mjölkprotein, soja och nötter> Inga artificiella sötningsmedel i ACO Tuggtabletter

Media

Media