ACO vitamin D nytt kosttillskott särskilt utvecklat för barn i Norden

D-vitamin spelar en viktig roll för vår hälsa och välmående. I solfattiga Norden har vi dock svårare att tillgodogöra oss vitaminet på naturlig väg. En vetenskaplig rapport från Livsmedelsverket visar att intaget av D-vitamin bland barn i genomsnitt inte når upp till rekommenderade nivåer.  ACO lanserar nu ACO Vitamin D som tuggtablett, ett nytt kosttillskott särskilt anpassat för barn som bor i ett nordiskt klimat. 

D-vitamin – extra viktigt för barn

De senaste åren har D-vitaminets hälsoeffekter diskuterats flitigt och många är ense om vitaminets positiva inverkan på vår hälsa och välmående. Bland annat har D-vitamin visat sig spela en central roll för att barns benstomme ska växa och utvecklas normalt. Vårt skelett byggs upp när vi fortfarande växer, efter puberteten är benstommen färdigutvecklad och bendensiteten kan då inte ökas utan kan endast bibehållas genom motion som belastar skelettet och rätt kost. Därför är det oerhört viktigt att vi får i oss tillräckligt med D-vitamin under uppväxttiden. Den absolut viktigaste källan till D-vitamin är solljus, men vitaminet går också att tillgodogöra sig genom mat.

Förhöjd risk för D-vitaminbrist i Norden

Det nordiska klimatet, som präglas av långa solfattiga vintrar, gör att vi nordbor löper en förhöjd risk för D-vitaminbrist. En nyligen publicerad vetenskaplig rapport från Livsmedelsverket visar att intaget av D-vitamin bland barn i genomsnitt inte når upp till rekommenderade nivåer. [1] Livsmedelsverket håller på att sammanställa ett antal olika studier om barns D-vitaminhalter i blodet och resultatet av detta, med eventuellt nya rekommendationer för vårt intag av D-vitamin, kommer att presenteras senare i vår.

- Sol och allsidig kost är basen för att få i sig D-vitamin, men i mörka Norden kan det ändå vara svårt att nå upp i rekommenderade nivåer. Fet fisk liksom mjölk, margarin och matfettsblandningar är viktiga källor eftersom de berikas med D-vitamin. Även kött och ägg innehåller en del D- vitamin. Huvudsakliga källan till D-vitamin för barn är mjölk och mjölkprodukter. Dessvärre så ökar antalet barn som inte får i sig mjölkprodukter. För barn som inte får i sig tillräckliga halter av D-vitamin via mat och solljus kan kosttillskott vara ett bra komplement, säger Marianne Wrife, nutritionist på ACO.

ACO Vitamin D – särskilt utvecklat för oss som lever i Norden

ACO lanserar nu ett nytt kosttillskott, ACO vitamin D som tuggtablett. En tablett om dagen ger dagsbehovet av vitamin D, 7,5 μg för barn och vuxna mellan 4-60 år. D-vitaminhalterna i ACOs kosttillskott baseras på Nordiska Näringsrekommendationer som grundar sig på aktuell vetenskap och forskning och tar hänsyn till matvanor och hälsoförhållanden i de nordiska länderna. Tabletten är en sockerfri tuggtablett med smak av jordgubb, endast sötad med mannitol och xylitol. Produkten finns på apotek nu och kostar ca 99 kr.

[1] Råd om mat för barn 0-5 år - vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar och kunskapsöversikter. Rapport 21/2011. Livsmedelsverket, Uppsala.

För mer information kontakta gärna:
Lena Dalling
Nordic Product Manager
E-post: lena.dalling@aconordic.com
Telefon: 08-59 00 29 00

ACO HUD NORDIC AB är ledande inom hud och hälsa i Norden. Med ett sortiment som sträcker sig från topikala läkemedel till kosttillskott och exklusiv hudvård, erbjuder vår produktportfölj både bredd och djup. På det egna forsknings- och utvecklingslaboratoriet utvecklar vi säkra produkter med moderna formuleringar för den nordiska konsumenten. Med transparens som ledord för allt vårt arbete, presenterar och publicerar vi frekvent resultatet av vår forskning. Genom vår kunskap och vetenskapliga metod adderar vi värde till hälsa- och hudvårdsektorn. För mer information, se: www.aconordic.com

Om oss

ACO Hud är ett nordiskt läkemedelsföretag med egen forskning och ett eget utvecklingslaboratorium. Inom området Vitamin & Mineral utvecklar vi trygga kostillskott och läkemedel med vitaminer, mineraler och Omega-3 för alla åldrar. Våra kosttillskott innehåller alltid trygga doser och omsorgsfullt utvalda ingredienser. Vi följer alltid de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) som är ett samarbete mellan de nordiska ländernas näringsexperter. Det nordiska klimatet med mörka vintrar och selenfattiga jordar ger oss ett särskilt behov av vitaminer och mineraler. ACO utvecklar även kosttillskott anpassade till de varierade näringsbehov som människor har beroende på ålder, kön och livsstil. Noga utvalt, noga bortvalt...> Individanpassade produkter baserade på Nordiska Näringsrekommendationer> Icke-animaliska ingredienser (med undantag av D-vitamin)> Säkra, icke-allergena ingredienser - fria från gluten, laktos, mjölkprotein, soja och nötter> Inga artificiella sötningsmedel i ACO Tuggtabletter