AcouSort AB: Gemensam patentansökan med amerikanska Instrumentation Laboratory

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) meddelar idag att bolaget och amerikanska Instrumentation Laboratory Company (”Instrumentation Laboratory”) den 7 oktober 2016 lämnade in en gemensam internationell patentansökan (så kallad PCT – Patent Coorporation Treaty). Denna ansökan blir enligt regelverket för PCT offentliggjord i databasen efter den 7 april 2018. Patentansökan avser en akustofluidik teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Instrumentation Laboratory. Samarbetet har avsett undersöka möjligheterna att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument. 


Om den gemensamma patentansökan

AcouSort och Instrumentation Laboratory lämnade den 7 oktober 2016 en gemensam patentansökan med titeln ”Method and system for optical or electrical measurements in disperse fluids” och ansökningsnummer PCT/EP2017/075681. Patentansökan avser en teknologi som med hjälp av ultraljud i en mikrokanal separerar blodplasma från helblod och möjliggöra analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Teknologin i patentansökan är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Instrumentation Laboratory och patentansökan inkluderar uppfinnare från båda bolagen. Patentansökan är en internationell ansökan, så kallad PCT. Efter att den internationella patentansökan är färdiggranskad görs en ansökan för de specifika länder som parterna önskar få patentet godkänt i. Om ansökan här godkänds, gäller patentet i 20 år från tidpunkten för ansökan.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Det är glädjande att idag kunna meddela att vi har en gemensam patentansökan inom ramarna för vårt samarbete med amerikanska Instrumentation Laboratory. Patentansökan avser en klinisk tillämpning av vår teknologi för akustofluidik, vilket är något som vi länge varit intresserade av”.

Om Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory tillverkar instrument för klinisk diagnostik, främst inriktad mot akutvård och koagulationstestning. Bolaget erbjuder en rad olika produkter och tjänster för sjukvården och dess produkter finns främst i operationssalar och på intensivvårdsavdelningar. Instrumentation Laboratory grundades år 1959 och är baserat i Bedford, Massachusetts, USA, men bedriver idag sin verksamhet världen över. Bolaget är en del av Werfen Group med huvudkontor i Barcelona, Spanien. Se www.instrumentationlaboratory.com.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.


Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar