AcouSort AB (publ) tecknar nytt avtal med Life Science-partner 3

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) kunde i slutet av september 2017 avsluta den första fasen i projektet med Life Science-partner 3 för veterinärmedicinska tillämpningar med goda resultat. AcouSort meddelar idag, den 14 november 2017, att bolaget och Life Science-partner 3 ingått ett avtal om en ny fas i samarbetet. Avtalet omfattar en så kallad feasibility-studie. Studien inom ramen för avtalet inleds omedelbart och beräknas avslutas och rapporteras under Q1 2018. Studien i fas 2 finansieras i sin helhet av samarbetspartnern.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt med Life Science-partner 3

Projektet med Life Science-partner 3, inom vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar, löper enligt plan och AcouSort kunde i slutet av september 2017 avsluta fas 1 i projektet, i vilken den grundläggande genomförbarheten för partnerns applikation framgångsrikt kunde demonstreras. AcouSort och samarbetspartnern har nu ingått avtal om fas 2 i samarbetet, i enlighet med bolagets beräknade tidsplan. Studien i fas 2 är, i likhet med fas 1, en så kallad feasibility-studie. Studien som nu ska genomföras kommer specifikt att utvärdera hur AcouSorts teknologi potentiellt kan implementeras i partnerns nya produkt och även hur fort en sådan implementering i så fall kan ske. Studien kommer att inledas omedelbart och AcouSort har som målsättning att studien ska avslutas och slutrapporteras under Q1 2018. Studien finansieras i sin helhet av samarbetspartnern.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

”Jag har nu glädjen att kunna meddela framsteg i vårt samarbete med Life Science-partner 3. Vi har ingått avtal om en ny fas i samarbetet inom vilken ska utvärdera hur vår teknologi kan implementeras i partnerns produkt och även hur fort det kan ske. Vi har självklart goda förhoppningar om detta samarbete och ser fram emot arbetet med projektet. Life Science-partner 3 arbetar med veterinärmedicinska tillämpningar vilket vi självklart tycker är spännande, inte minst på grund utav den relativt korta go-to-market-tid som denna typ av produkt har.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar