AcouSort tecknar sitt tredje samarbetsavtal om OEM-projekt

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar idag, den 14 mars 2017, att bolaget har tecknat samarbetsavtal för bolagets tredje OEM-projekt. Samarbetspartnern i detta projekt är ett stort europeiskt Life Science-bolag. Samarbetet inom ramarna för avtalet avser en inledande förstudie om 3-6 månader som ska undersöka huruvida AcouSorts teknologi för separation av blodplasma går att använda i samarbetspartnerns framtida produkter inom veterinärområdet. Förstudien, som helt finansieras av samarbetspartnern, är planerad att inledas den 3 april 2017 och avslutas under Q3 2017.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Det är glädjande att kunna meddela att vi nu tecknat avtal om vårt tredje OEM-projekt i samarbete med ett stort Life Science-bolag. Om förstudien inom ramarna för avtalet faller väl ut kan den öppna upp för nya applikationsområden och marknadsmöjligheter för vår teknologi inom veterinärområdet. Vi anser att veterinärområdet är intressant för oss eftersom det, på grund av lägre regulatoriska krav än för kliniska applikationer, är väsentligt mycket enklare att ta sig in på denna marknad. Applikationer inom veterinärområdet kräver exempelvis inga godkännanden från amerikanska FDA eller andra liknande myndigheter.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar