Marknadsmeddelande 122/18 - Sista dag för handel med BTA i AcouSort AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, ACOU BTA, är den 21 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ACOU BTA
ISIN-kod: SE0011036268
Orderbok-ID: 48V2
CFI: ESNUFR
FISN: ACOUSORT/SH
Sista handelsdag: 21 maj 2018

Stockholm den 16 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).