Acrinova AB (publ) förvärvar 50,1% av en fastighet i Hjärup.

Acrinova har idag förvärvat 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB. Detta bolag äger fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Fastigheten är en kontors- och industribyggnad om 3.750 kvm som är uthyrd till 95%. Köpeskillingen för Acrinovas 50,1% av aktierna uppgår till 3,8 mkr. Underliggande fastighetsvärde för hela fastigheten uppgår till 16 mkr. Säljare är Midway Holding AB. Köpeskillingen erläggs genom att Acrinova emitterar 58.738 st aktier á 65 kr till säljaren.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar