Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per 161231. Likviditetsmässigt blir nettoeffekten en kassaförstärkning uppgående till ca 4,5 mkr.

Köpare är FM Finans Fastigheter AB.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)                                                                                         

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar