Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm

2018-02-08

Acrinova förvärvade den 8 februari fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 4.350 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 17,5 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 46.000 aktier á 70 kr, dvs 3.220.000 kr, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheten har ett väldigt bra läge i Ängelholm och ger ett bra kassaflöde. Fastigheten är fullt uthyrdsäger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90     

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar