Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter.

2018-04-23

Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad PDF) och på bolagets hemsida. Informationen är sådan som framgent kommer att publiceras i delårsrapporter och på hemsidan.

För mer information kontakta

Ulf Wallén      

VD, Acrinova AB (publ)

0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se 

www.acrinova.se 

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.