Bokslutskommuniké januari-december 2017

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 83 837 tkr (31 552).
 • Rörelseresultatet uppgick till 59 095 tkr (21 586).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 18 073 tkr (4 049).
 • Periodens resultat uppgick till 45 736 tkr (18 548).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 10,06 kr (6,51).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 50,94 kr (41,13).
 • Soliditeten uppgick till 50,2% (47,5).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 18 242 tkr   (20 018).                    

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 076 tkr (15 773).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 107 tkr (10 104).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 328 tkr (1 478).
 • Periodens resultat uppgick till 10 742 tkr (-11 177).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,33 kr (-2,60).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 50,94 kr (41,13).
 • Soliditeten uppgick till 50,2% (47,5).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 18 242 tkr     (20 018).

Utdelning

Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 1,60 kr per aktie.

Granskning

Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kalendarium 

Årsredovisning 2017                                13 april

Årsstämma                                               27 april

Kvartalsrapport Q1                                  15 maj

Kvartalsrapport Q2                                  27 juli

Kvartalsrapport Q3                                  16 november

Aktien 

Antalet utestående aktier 4 630 942 st.

Aktiekapitalet är 4 630 942 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar 

Året 2017 blev ett väldigt bra år för Acrinova. Vi har varit aktiva på förvärvssidan och utökat vårt fastighetsbestånd. Rörelsedelarna utvecklade sig väldigt bra och värdeförändringarna på våra fastigheter var också tillfredställande. Tillsammans gjorde det att vi har ett förvaltningsresultat på 18,2 mkr och ett resultat före skatt på 58,2 mkr.

Acrinovas balansräkning är också väldigt stark. Soliditeten är 50,2 % och eget kapital per aktie uppgår till 50,94 kr.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén

0708 30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Taggar:

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.