ACSC har beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet av delårsrapport för tredje kvartalet.

ACSC´s styrelse och ledning har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2007, från den 25 oktober till den 23 oktober.För ytterligare information kontakta:

All Cards Service Center – ACSC – AB (publ)
Styrelseordförande, Anders Segenmark , 08-626 60 60
Ekonomichef, Magnus Gardshol, 08-626 60 60

Prenumerera

Dokument & länkar