ACSC har tecknat avtal med Göteborgs-Posten gällande hantering av Läsvärdet, Göteborgs-Postens kundvårdsprogram.

ACSC skall leverera en helhetslösning innefattande medlemskort och ett nytt kundlojalitetssystem till Göteborgs-Postens kundvårdsprogram Läsvärdet. Kundlojalitetssystemet Otosys, vilket är framtaget av ACSC´s samarbetspartner G2 Solutions, kopplar en avancerad databaslösning till medlemskorten i Läsvärdet. I och med det nya kundlojalitetssystemet Otosys kommer Göteborgs-Posten att kunna erbjuda en förbättrad information och service till sina trogna prenumeranter. Att kunna erbjuda kunden totallösningar kommer att få ökad betydelse i och med införandet utav chipkort eftersom mer information kan lagras på chipet samt att olika multifunktionslösningar kan utvecklas. Kundlojalitetssystemet Otosys är en ASP-tjänst där ACSC genom sin samarbetspartner, G2 Solutions, tillhandahåller drift av systemet i G2 Solutions datahall. Systemet kommer också att vara tillgängligt på Göteborgs-Postens intranet. För ytterligare information kontakta: All Cards Service Center – ACSC – AB (publ) Marknadschef, Dan Segenmark 08-626 60 60

Dokument & länkar