ACSC köper Norsik AS

ACSC köper Norsik AS Kortföretaget All Cards Service Center - ACSC - AB i Sollentuna köper Norsik AS, Norges ledande företag för bank-, finans- samt högsäkerhetskort. Därmed stärks ACSC:s ställning på den nordiska marknaden och ger en bra grund inför det förväntade genombrottet för smartcards. Företaget blir det enda med VISA- och MasterCard- godkännande i både Sverige, Norge och Finland. ACSC-koncernen producerar på uppdrag av kortutgivare olika slags plastkort för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, och säljer kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Verksamheten kommer framöver att inriktas alltmer på systemlösningar för smartcards, då den marknaden beräknas att öka kraftigt. ACSC, som noteras på O-listan, omsatte 1998 ca 100 MSEK med ett resultat efter finansnetto och före skatt om 22,4 MSEK. Norsik har sedan 1982 ägts av R. Oldenbourg Gmbh i München och är marknadsledande i Norge på bank- och finanskort samt högsäkerhetskort som norska körkort. Dessutom ligger Norsik långt framme på den tekniska sidan gällande utveckling av programvara för smartcards. Omsättningen uppgick 1999 till cirka 100 MSEK och vinstmarginalen är god. Norsik har 77 anställda. Förvärvet sker genom en kombination av egna medel och bankfinansiering. I syfte att nedbringa förvärvsfinansieringen och samtidigt öka antalet aktieägare avser styrelsen att föreslå en nyemission om 25 MSEK. Teckningen föreslås ske utan företrädesrätt för aktieägarna. Goodwillvärdet, som beräknas uppgå till drygt 60 MSEK, avses skrivas av över 20 år. ACSC:s VD Anders Segenmark: - Vi vill köpa kvalitetsföretag. Med Norsik får vi ett företag med en IT- kompetens för utveckling av programvara för smartcards. Norsik är med sin avancerade teknik en idealisk partner för vår vidare utveckling. För ytterligare information kontakta: VD Anders Segenmark, 08-626 60 71 eller 070-594 54 34 Se även: www.acsc.se och www.norsik.no ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar