All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2007

• Rörelsens intäkter uppgick till 193,3 (173,7) Mkr, en ökning med 11,3 %.
• Rörelseresultat 8,7 (5,6) Mkr och rörelsemarginal 4,5 (3,2) %.
• Resultat efter skatt uppgick till 5,3 (3,8) Mkr.
• Periodens kassaflöde uppgick till -3,5 (-11,4) Mkr.
• Resultat per aktie 1,02 (0,74) kr.
• Den föreslagna sammanslagningen med XPonCard har påverkat rörelseresultatet negativt med 0,9 Mkr.
• XPonCard har lämnat ett erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i ACSC.

För mer information, kontakta:
Styrelseordförande Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60
60.

Prenumerera

Dokument & länkar