Delårsrapport januari - september 2001

 Nettoomsättningen uppgick till 171,8 (153,1) Mkr.  Rörelseresultat 28,2 (16,5) Mkr och rörelsemarginal 16,4 (10,8) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,3 (1,7) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 16,9 (8,4) Mkr.  Vinst per aktie 3,25 (1,61) kr.  Nettoomsättningsökningen för tredje kvartalet uppgick till 27 %.  ACSC´s norska dotterbolag NORSIK har tecknat avtal avseende förnyelse av de norska körkorten. Det förväntade ordervärdet över en fyra års period beräknas uppgå till ca 42 Mkr.

Dokument & länkar