Delårsrapport januari-juni 2004

 Nettoomsättningen uppgick till 110,8 (91,7) Mkr, en ökning med 21 %.  Rörelseresultat 8,7 (6,9) Mkr och rörelsemarginal 7,8 (7,4) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 1,6 (1,5) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 5,6 (3,9) Mkr, en ökning med 42 %.  Kassaflödet för perioden uppgick till –9,4 (-11,8) Mkr.  Vinst per aktie 1,07 (0,75) kr.  Efter det att ACSC i Norge under kvartal 1-04 erhöll en order avseende 2,1 miljoner smarta kort har ytterligare en order på 0,5 miljoner smarta kort erhållits.

Prenumerera

Dokument & länkar