Actic får nya huvudägare

Actic har fått nya huvudägare genom att Athanase Industrial Partners tillsammans med ett antal nya och befintliga institutionella ägare, från börsnoteringen tidigare i år, har förvärvat Actic International S.à.r.l. resterande aktiepost om 41,81 procent som ägs av IK 2007 Fonden. Affären gjordes efter Nasdaq Stockholms-börsens stängning på tisdagen genom en så kallad ”club deal” ledd av SEB.

”Actic kan genom att stärka sitt erbjudande och ha den mest kostnadseffektiva strukturen leda den konsolideringen som sker på marknaden. Det kommer att skapa betydande värde för såväl kunder som aktieägare. Därför är Athanase Industrial Partner och jag positiva till att nu tillsammans med bolagets övriga aktieägare fortsätta stödja Actics framtida utveckling genom att investera ytterligare kapital i samband med att IK avyttrar sitt resterande ägande”,  säger Stefan Charette Athanase Industrial Partner.

”För bolaget är det positivt att det är ägare från börsnoteringen i våras som ökar sitt innehav i Actic samtidigt som vi också får in helt nya ägare”, säger Christer Zaar, VD och koncernchef Actic Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD och koncernchef Actic, christer.zaar@actic.se

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar