Actic koncentrerar verksamheten geografiskt

Actic Group har tecknat avtal om att avyttra sina tre anläggningar i Finland. De aktuella anläggningarna omsatte cirka 15 MSEK under 2017, och köparen övertar nuvarande personal och avtal. Affären beräknas genomföras per 1 juli.

”I syfte att ytterligare effektivisera vår verksamhet och fokusera våra resurser renodlar vi vår verksamhet genom att sälja våra tre anläggningar i Finland. Köpare är en av våra chefer i Finland, som förvärvar tillsammans med en extern partner”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic.

Avyttringen, som genomförs per 1 juli, bedöms ha en marginell positiv effekt på Actics vinst per aktie under innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 181 anläggningar med drygt 230 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar