Actic öppnar ytterligare anläggning i Karlstad

Actic har beslutat att ta över en anläggning från Optimal Träning med cirka 700 medlemmar som gick i konkurs i april. Nuvarande medlemmar kommer att erbjudas träning vid Actics fyra befintliga anläggningar i Karlstad samtidigt som ett gym på Hammarö om 750 kvadratmeter kommer att öppnas i Actics regi i juni efter renovering.  

"Vi förvärvade under våren 2017 tre anläggningar i Karlstad som var ett mycket passande komplement till vår befintliga anläggning Sundstabadet. Vi har redan innan detta övertagande ett mycket attraktivt erbjudande till våra totalt 10 000 medlemmar i Karlstad, samtidigt som vi etablerat en stark lokal marknadsposition", säger Christer Zaar, VD Actic.

Optimals Tränings medlemmar kommer att erbjudas ett medlemskap som gäller på alla Actics lokala anläggningar – Sundstabadet, City, Lamberget, och Färjestad. Vidare kommer ett av Optimals gym på Hammarö om 750 kvadratmeter att återinvigas i Actics regi i juni och erbjuda såväl funktionell träning som gruppträning. Den nya anläggningen väntas bidra positivt till Actics resultat redan under hösten 2018.

Totalt har Actic 10 000 medlemmar i Karlstad och erbjuder cirka 150 gruppträningsklasser i veckan, ett stort utbud av träning med maskiner samt ytor för funktionell träning och personlig träning samt simning och badaktiviteter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 181 anläggningar med drygt 230 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar